Lyssna på sidan Lyssna
Vallsjö nya kyrka, vy från kyrkogården.

Sävsjö Häradsväg

Sävsjö Häradsväg

Sävsjö Häradsväg mellan Vallsjö och Norra Ljunga är en del av Njudungs historia. Vägsträckan på knappt 2 mil visar ett Småland när det är som bäst. Vägen passerar sjöar, skogar, åkrar och ängar. Mitt på sträckan ligger Sävsjö stad som växte upp som ett stationssamhälle i slutet av 1800-talet när järnvägen drogs fram från södra till norra Sverige.

Utmed vägen passerar du en rad intressanta platser som Eksjöhovgård, Komstad, 1100-tals kyrkor och runstenar för att nämna några exempel. Historiens vingslag blandas med nya besöksmål och turistföretag.

Sevärdheter längs med Sävsjö Häradsväg

 • Eksjöhovgårds Värdshus

  Eksjöhovgård

  Eksjöhovgårds historiaGåvor till folket i EkesioEksjöhovgård eller Ekesio, som gården då hette, syns första gången i ett dokument från 1287. Då låter Cecilia Elofsdotter skriva sitt testamente, där ho...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Magasinet längsmed Sävsjö Häradsväg

  Magasinet

  Vallsjö sockenmagasin byggdes 1810, där användningsområdet var att ha byggnaden som förrådsbyggnad för spannmål, ifall det blev nödår så fanns det ett som ett reservlager.Sockenmagasin kallas ibland f...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Torset och byarna i Vallsjöbygden

  Attraktiva platserNärheten till Sävsjö och det vackra läget intill Vallsjön med bad och friluftsliv, har gjort att Torset och de intilliggande byarna är attraktiva platser att bo på. De flesta hus är ...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Sävsjö by längsmed Sävsjö Häradsväg

  Sävsjö by

  Åskan slog ner i TingshusetSävsjö by ligger vackert vid Sävsjön och byns namn lånades ut till stationssamhället Sävsjö, som bildades 1864 när Södra stambanan byggdes från Malmö till Nässjö. Järnvägen ...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Galgabacken längsmed Sävsjö Häradsväg

  Galgabacken

  AvrättningsplatsenAtt göra orätt har alltid kunnat straffa sig. För länge sedan så illa att man kunde få sona sina brott med sitt liv. Därför fanns det avrättningsplatser i närheten av tingsplatsen. N...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Gravfält Norra Ljunga längsmed Sävsjö Häradsväg

  Gravfält Norra Ljunga

  Markering ovan jord saknasMänniskor har i alla tider gravlagt sina döda. Men gravskick och gravformer har förändrats över tid och skiljer sig åt mellan regioner. I Jönköpings län är rösen, stensättnin...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Komstad kvarn längsmed Sävsjö Häradsväg

  Jonas Brunck

  Emigrerade till AmerikaMånga smålänningar emigrerade i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet på grund av fattigdom. Men redan i början av 1600-talet gav sig en man vid namn Jonas Brunck iväg f...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • En ko på en äng i Norra Ljunga längsmed Sävsjö Häradsväg

  Jord- och skogsbruk utmed Häradsvägen

  Länets största mjölkproducenterUtmed Sävsjö häradsväg mellan Norra Ljunga och Vallsjö finns två av länets största mjölkproducenter med tillsammans över 1000 kor. Trakten kring Sävsjö är en typisk jord...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Milstolpar längsmed Sävsjö Häradsväg

  Milstolpar

  Markerade avstånd med hjälp av milstolparI Sverige användes milstolpar från 1649, då Gästgivarordningen utfärdades, till 1890-talet för att markera avstånd längs landsvägar och senare häradsvägar. Gen...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Norra Ljunga längsmed Sävsjö Häradsväg

  Norra Ljunga

  Länets största lantbruksföretagNorra Ljunga by är en vacker radby. Trakten är en typisk jordbruksbygd och här finns ett av länets största lantbruksföretag med mjölkproduktion. Gravfältet i byn vittnar...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Sten rest efter Pehr Hörberg utmed Sävsjö Häradsväg

  Pehr Hörberg

  Välkänd konstnär och kunglig hovmålarePehr Hörberg föddes 1746 på soldattorpet Övra Ön i Virestads socken. Han var en fattig knektson med ett stort intresse för måleri i kombination med mycket ambitio...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Bild på Sankt Sigfrids Källa längsmed Sävsjö Häradsväg

  Sankt Sigfrids källa

  En helig platsKällan och den intill liggande stenhällen med sina markerade gropar i den släta ytan, ligger vid Vallsjöns sydsida. Kanske upptäcktes källan och blev en helig plats snart efter att männi...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Hägne friluftsområde Sävsjö

  Sävsjö

  Sävsjö blir en tätortSävsjö är en av de många tätorter som växte fram med järnvägen och man kan säga att Sävsjö föddes 1 oktober 1864. Då stannade nämligen det första personförande tåget vid det nybyg...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Vallsjö

  Vallsjö gårdIdag syns det inte att det legat en by med flera gårdar strax söder om Vallsjö gamla kyrka. Vartefter jordbruksmark sammanslogs och skiftades under 1800-talet, flyttades Vallsjö Stom ut ti...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Sjön Vallsjön

  Vallsjön

  Sjön som liknar en handVallsjön är en av de större sjöarna i Sävsjö kommun och den ingår i Emåns vattensystem. Arealen är 707 hektar och största djupet är 17 meter. Formen på sjön påminner om en hand,...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Vetlandabanan - smalspårig järnväg som ligger utmed Sävsjö Häradsväg

  Vetlandabanan - smalspårig järnväg

  "Hvetlanda-Säfsjö Jernvägs-Aktiebolag"Med järnvägens intåg kom allt mer transporter att gå den vägen. Stambanans dragning från Malmö till Stockholm, via Sävsjö, gjorde att orterna en bit från järnväge...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Sjö med två hus

  Komstad Kvarn

  Komstad Kvarn, beläget strax utanför Sävsjö, återspeglar hur en by kunde se ut i början av 1900-talet. Här var kvarnen, med sin verksamhet vid ån, ett centrum.Lanthandeln har kvar sin inredning och en...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Västragårds gravfält

  Västragårds gravfält är beläget cirka tre km från Sävsjö utmed Gamla Vrigstadvägen, längsmed Sävsjö Häradsväg.På Västraårds gravfält finns flera fasta fornlämningar, som stensättningar, gravhögar och ...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Framsidan av kyrkan

  Vallsjö gamla kyrka

  På kullen vid Vallsjöns strand ligger en kulturpärla i Njudungsbyggden. Vallsjö gamla kyrka är helt av medeltida karaktär och ligger i anslutning till den gamla kultplatsen vid Sigfridskällan.I korpor...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Vallsjöbaden

  Vallsjöbaden

  Flera av Sävsjö kommuns pärlor ligger utmed Häradsvägen mellan Vallsjö och Norra Ljunga. En av dem är Vallsjöbaden vid Vallsjöns sydöstra strand.
  Idag finns det en dansbana under tak, minigolfbana, bou...
  Se och göra
  Aktiviteter
 • En vit byggnad med svarta detaljer

  Norra Ljunga kyrka

  I gammal bygd med gravfält, domarringar och radby reser sig 1100-talskyrkan med sitt trubbiga torn, sitt utbyggda kor och sina sparsamt dekorerade ytterväggar.Den kände kyrkomålaren Pehr Hörberg (1746...
  Se och göra
  Sevärdheter
 • Slottsruinen

  Eksjöhovgårds slottsruin

  Eksjöhovgårds slottsruin utgör ruinerna efter Eksjöhovgårds slott vid Eksjöhovgårdssjön utmed väg 127. Under medeltiden stod här en mindre byggnad som på 1600-talet byggdes ut med det stora stenhus du...
  Se och göra
  Sevärdheter
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.