Lyssna på sidan Lyssna
30
Augusti

30 Augusti 2022 18:00
till 30 Augusti 2022 20:00

Vi vill veta vad du tycker!

Samrådsmöte för översiktsplanen - Rörvik

Välkommen att ta del av kommunens översiktsplan i Bygdegården i Rörvik, tisdag 30 augusti, klockan 18-20.

Öppet hus med utrymme för frågor och diskussion

- Träffa kommunens representanter, ställ frågor och diskutera Sävsjö kommuns utveckling

- Ta del av planförslaget, både digitalt och i kortversion

- Hur funkar planen på savsjo.se? Vi guidar dig!

- Lämna dina synpunkter

Vi bjuder på fika

Samrådstiden för planförslaget är mellan 20 juni och 20 september. Då kan du lämna dina synpunkter och vara med och påverka. Kanske har du åsikter om trafik, energi, jord- och skogsbruksmark, var bostäder och verksamheter ska ligga eller strandnära boende? De här områdena (och ännu flera) finns med i översiktsplanen. Tycker du som kommunen?

Varmt välkommen!

Lokalen i Rörvik är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad.

Förslag till översiktsplan

Så här lämnar du dina synpunkter

Om du inte lämnar dina synpunkter direkt vid samrådsmötet finns andra möjligheter:

- Fyll i synpunktsformuläret på webbplatsen. Du hittar översiktsplanen här: savsjo.se/översiktsplan

- Skicka mejl till sambygg@savsjo.se, skriv översiktsplan i ämnesraden

- Skriv dina synpunkter på den synpunktslapp som finns på kommunens bibliotek och i kommunalhusets reception och lämna den till personalen.

- Skicka brev till Sävsjö kommun, Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö, märk kuvertet översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden i framtiden. Utgångspunkten i arbetet med översiktsplanen är den utvecklingsstrategi som tagits fram av kommunen, med visionen om att Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.

Kontakt

Sävsjö kommun tillhandahåller webbplatsen visitsavsjo.se som en service till invånare och turister som besöker vår kommun.
Vi är beroende av den information som lämnas till oss och reserverar oss för eventuella faktafel.