Lyssna på sidan Lyssna

Vanliga frågor och svar om coronaviruset, covid-19

Uppdaterad den 9 september klockan 10.20

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får som rör kommunens verksamhet. Vi fyller på efter hand som frågor kommer in och arbetar för att snabbt få fram ett korrekt svar.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the main menu or go to Protect yourself and others - in other languages

Gör en insats

Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser, något som inte minst den pågående coronapandemin visat. För att säkeställa tillgången på resurser har Sävsjö kommun utvecklat en e-tjänst där privatpersoner, föreningar, organisationer, församlingar eller liknande kan anmäla sitt intresse att hjälpa till - nu eller i en framtid när behov eventuellt uppstår. En matchning och samverkan kommer också ske gentemot befintliga aktörer som är i behov av stöd för att utföra sina respektive uppdrag. Välkommen med din intresseanmälan!

Till e-tjänsten för frivilliga insatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upplever du trängsel på stranden eller i butiken?

Trängs folk i butiken och på stranden utan att tänka på att de kan sprida coronaviruset? Nu har du möjlighet att tipsa kommunen. Välkommen med din synpunkt!

Om smitta och smittspridning

Provtagning för invånare i kommunen

Som invånare i Sävsjö kommun kan du testa dig för covid-19. Det gäller för alla som har symtom, även milda symtom.

Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagningen. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare instruktioner.

Du kan läsa mer om provtagning på 1177 Vårdguiden.

Länk till 1177 Vårdguiden - Lämna prov för covid-19länk till annan webbplats

Provtagning för turister eller besökare

Vårdcentralerna utför även provtagning på dig som är turist eller besökare från andra regioner eller länder – OBS! bara om du har covidliknande symtom.

Vårdcentralen skriver inga intyg om symtomfrihet och du ska inte vände dig till dem om du vill göra provtagning för att slippa karantän inför en resa. Titta i stället på Folhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, där de sammanställt en lista på privata aktörer som gör sådana test.

Kerstin Carlsson, Sävsjö kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) berättar:
– Det är en droppsmitta som smittar när man hostar och nyser. Och man måste få in partiklarna på slemhinnorna i ögon, näsa eller mun. Därför är det väldigt viktigt att man håller rekommenderat avstånd på cirka två meter mellan människor och att man är noga med sin handhygien och inte heller pillar sig i ansiktet. För att undvika att personal ska bära smitta har vi sedan länge haft riktlinjen att man ska vara hemma om man känner minsta symptom och två dagar efter att man blivit fri från symptom.

Läs hela intervju med Kerstin här


Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Patientsekretess

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. Våra invånare ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Sävsjö kommun kommer med anledning av detta inte lämna ut några uppgifter om anställda, elever, brukare eller andra som eventuellt är smittade. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter. Att generellt berätta om konstaterade eller misstänkt smittade kan både skada enskilda, bryta mot patientsekretessen och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om enskildas personliga förhållanden. ​Alla som arbetar inom Sävsjö kommun omfattas på olika sätt av bestämmelserna för offentlighet och sekretess. Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryck­frihets­förordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess och tystnadsplikt är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Läs även artikeln med Sävsjö kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska som reder ut begreppen och berättar hur vi jobbar

Region Jönköpings län rapporterar om smittor varje vecka

Från och med den 5 maj har Region Jönköpings län beslutat att lämna veckovisa rapporter om antalet smittade i respektive kommun (i hela kommunen, inte specifikt i våra verksamheter)

Länk till Region Jönköpings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Veckovis uppdatering av antalet smittade inom äldreomsorgen

Efter en allmänt hållen begäran från media har Sävsjö kommun beslutat att från och med den 8 maj lämna ut uppgifter om antalet smittade på våra äldreboenden. Rapporteringen uppdateras en gång i veckan. En sekretessprövning har gjorts som visat att uppgiften inte riskerar att röja patientsekretessen och att den därför måste lämnas ut. Den kan inte heller skada den enskilde eller dennes anhöriga.

Den 3 juni inkom även en begäran från media om att lämna ut antalet smittade inom hemtjänsten. Från och med denna dag redovisas även den informationen veckovis efter att sedvanlig sekretessprövning gjorts.

Läs pressmeddelandet om antalet smittade på våra äldreboenden här


Bekräftade fall av Covid-19, onsdagen den 23 september 2020:

 • Antal bekräftat smittade av covid-19 inom våra äldreboenden idag: 0
 • Antal bekräftat smittade av covid-19 inom våra äldreboenden historiskt: 1
 • Antalet bekräftat smittade av covid-19 inom hemtjänsten idag: 0
 • Antalet bekräftat smittade av covid-19 inom hemtjänsten historiskt: 4

Siffrorna visar bara antalet bekräftat smittade av covid-19 på våra äldreboenden och inom hemtjänsten, där provtagning görs på brukare, och säger inget om antalet smittade i kommunen som helhet. Det är viktigt att poängtera att det idag finns allmän spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Sävsjö kommuns högsta prioritet är att fortsatt bidra till en låg smittspridning inom kommunens verksamheter. För att minska riskerna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län har tagit fram. Vi arbetar också kontinuerligt med att dra lärdomar, utveckla våra rutiner och ta till vara på goda exempel.

Sävsjö kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Region Jönköpings län gör bedömningar om vilka som är aktuella för provtagning.

Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Pollenkollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett bra verktyg för att att du ska kunna hålla koll på pollenhalterna.
– Både hösnuva och infektion som till exempel covid-19 kan börja med liknande symptom, berättar Lotta Larsdotter, direktör för vårdcentralerna Bra Liv.

Läs mer och se Lotta Larsdotters video där hon förklarar skillnaderna mellan pollenallergi och coronavirus/covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Enligt den senaste informationen från Livsmedelsverket gällande coronaviruset så avråder man inte från att servera bufféer.

Att fördela ut mattiderna för att minska antalet gäster samtidigt är en effektiv åtgärd för att minska risken för smittspridning enligt Folkhälsomyndigheten.

Sävsjö kommun följder de rekommendationer och riktlinjer som Livsmedelsverket ger. Det pågår ett arbete inom våra skolrestauranger och i övriga restauranger i kommuens regi där vi löpande ser över förutsättningarna för att minska risken för smittspridning.

Läs mer om virus och mat på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du tillhör en riksgrupp kan du få hjälp att handla och få mat hemkörd till din dörr. Läs mer här

Barn, barnomsorg och skola

Huvudprincipen för Sävsjö kommuns förskolor och skolor är att vi följer anvisningar och beslut från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Jönköpings län.

Grundskola och förskola öppen som vanligt

För grundskola och förskola innebär detta i dagsläget att du ska vara hemma om du är sjuk. Det gäller även mildare symtom. Om du eller ditt barn har något av följande symtom ska ni stanna hemma:

 • feber
 • hosta
 • svårigheter att andas
 • halsont
 • snuva
 • illamående,
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk.

Är du frisk ska du gå till ditt arbete eller till grundskolan/förskolan.

Har du varit sjuk ska du stanna hemma två dygn efter att du blivit symptomfri. Detta gäller personal, barn och elever i våra verksamheter.

Frågor och synpunkter besvaras av respektive skolas rektor.

Region Jönköping har meddelat att det även är viktigt att barn och ungdomar provtas för att kunna återgå så snabbt som möjligt till skola och förskola igen.


Aleholm bedriver undervisning som vanligt

I mitten av mars 2020 stängdes landes gymnesiskolor och även Aleholms gymnasium och vuxenutbildning för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Undervisningen skedde på distans fram till sommarlovet i början av juni. Läs mer under nyheter.

Till höstterminen startade undervisningen för alla elever på Aleholm som vanligt igen.

Någon sådan åtgärd finns det i dagsläget inte några planer på i Sävsjö kommun. Förskolor och fritidshem är öppna som vanligt och föräldrar ska följa Folkhälsomyndighetens råd om barnen har förkylningssymtom. Skulle en situation uppstå där en förskola får svårt att hålla öppet på grund av sjukskriven personal, kommer detta lösas från fall till fall i samarbete med de andra förskolorna.

Evenemang, aktiviteter, föreningar och sport

Är det några verksamheter och aktiviteter som har stängt?

Kommunala evenemang, aktiviteter, caféer och mötesplatser i anslutning till våra äldreboenden har stängt tills vidare. Det innebär att vi inte kommer arrangera några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendena, såsom bingo, gudstjänster med mera.

Även kommunens mötesplatser, som ligger i anslutning till boendena, stängs tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Är Familjebadet öppet som vanligt?

Familjebadet stänger äventyrs- och relaxdelen. Från och med lördag den 4 april är endast 25-meters bassängen öppen för motionssimning och pågående gruppträningsaktiviteter.

Barnbassäng, rutschbana, relaxdel och äventyrsaktiviteter är helt stängda tills vidare.

Beslutet är taget för att förhindra smittspridning av covid-19.

För öppettider för motionssim, se Familjebadet sida.

Enligt Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan simhallar hålla öppet men personer som är över 70 år eller som tillhör andra riskgrupper ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Även andra idrottsanläggningar som drivs i kommunens regi är fortsatt öppna som vanligt. Detta kan dock komma att ändras och ansvariga inom Sävsjö kommun håller sig uppdaterade dagligen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om vi stänger en verksamhet kommunicerar vi det på webbplatsen så tydligt vi kan.

Vad gäller för Kulturhusets evenemang?

Kulturhuset ansvarar själva för sin verksamhet. Vissa av evenemangen som presenteras på visitsavsjo.se kan komma att ställas in på grund av rekommendationer kring begränsad smittspridning. Beslutet är upp till respektive arrangör. Även för de evenemang som Sävsjö kommun arrangerar finns informationen inlagd i respektive evenemang. Se visitsavsjo.se

Har ni beslutat om att stänga några andra kommunala evenemang?

Ja, öppet hus på Aleholm, prova-på-kväll på Musikskolan och Landsbygdsdialogen i Hylletofta är exempel på aktiviteter som Sävsjö kommun valt att skjuta fram på obestämd tid

Vi är en förening/organisation- kan vi arrangera aktiviteter som vanligt?

Regeringen har efter Folkhälsomyndighetens råd beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det gäller exempelvis föreläsningar, teater, mässor och idrottstävlingar. Läs beslutet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För privata sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du ska göra en riskbedömning och helst följa samma regler om att undvika samlingar med fler än 50 personer. Läs mer om riskbedömningen och hur du kan tänka på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inga offentliga tillkomster med över 50 deltagare

Regeringen har efter Folkhälsomyndighetens råd beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det gäller exempelvis föreläsningar, teater, mässor och idrottstävlingar.

För privata sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du ska göra en riskbedömning och helst följa samma regler om att undvika samlingar med fler än 50 personer. Läs mer om riskbedömningen och hur du kan tänka på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Gör en riskbedömning om du ska ha ett evenmang

I nuläget finns ingen rekommendation att simhallar och idrottsanläggningar ska stänga. Däremot ska arrangemang och gruppträning inte ha fler än 50 deltagare. Arrangemang med färre än 50 deltagare får genomföras men på ett sätt som minimerar risken för smittspridning, särskilt för personer i riskgrupper. Bland annat rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personer över 70 år inte ska delta i gruppträning inomhus.

Fysiska aktiviteter utomhus uppmuntras!

Sävsjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samarbetar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi uppmanar alla våra föreningar att göra det samma och inte ta onödiga risker. Om ni bedömer att era aktiviteter och arrangemang kan genomföras bör ni göra en riskbedömning.

Läs mer om riskbedömningen och hur du kan tänka på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kultur- och fritid vill med anledning av detta be föreningar att följa utvecklingen och hålla sig uppdaterade via folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Information finns också på riksidrottsförbundets hemsida www.rf.selänk till annan webbplats


Familjebadet endast öppet för motionssim

För att hindra smittspridning av covid-19 är endast 25-meters bassängen öppen för motionssimning och pågående gruppträningsaktiviteter. Barnbassäng, rutschbana, relaxdel och äventyrsaktiviteter är helt stängda tills vidare.

Familjebadet är helt stängt för underhåll och renovering från 4 juli till 25 augusti.

Se Familjebadets sida för information om öppettider.


Kulturhuset ansvarar själva för sin verksamhet. Vissa av evenemangen som presenteras på visitsavsjo.se kan komma att ställas in på grund av rekommendationer kring begränsad smittspridning. Beslutet är upp till respektive arrangör. Även för de evenemang som Sävsjö kommun arrangerar finns informationen inlagd i respektive evenemang. Se visitsavsjo.se

Mötesplatserna stängda

Kommunens mötesplatser är stängda tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Är du vuxen och deltar i någon av våra dagverksamheter eller aktiviteter är du välkommen att delta som vanligt om du inte är förkyld eller har andra symtom på influensa. Har du symtom ska du stanna hemma och kurera dig som vanligt.

Tillhör du en riskgrupp eller om du har allvarliga symptom ska du kontakta vårdguiden via webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på telefon 1177.

Du ska stanna hemma 48 timmar efter att du blivit symptomfri.

Frågor besvaras av ansvarig tjänsteperson/platschef i respektive verksamhet.


Inställda aktiviteter på äldreboenden

Kommunala evenemang, aktiviteter, caféer och mötesplatser i anslutning till våra äldreboenden har stängt tills vidare. Det innebär att vi inte kommer arrangera några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendena, såsom bingo, gudstjänster med mera.

Äldreomsorg och äldreboenden

Besöksförbud på alla äldreboenden

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade tisdagen den 15 september att besöksförbudet på särskilda boenden upphör från och med den 1 oktober. Folkhälsomyndigheten ska ge rekommendationer för säkra besök för att förhindra smittspridning. Socialförvaltningen i Sävsjö kommun ska före 1 oktober utarbeta rutiner för säkra besök i våra verksamheter. Mer information kommer att lämnas framöver.

Bakgrund och nuläge: Regeringen beslutade om ett tillfälligt besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april. Besöksförbudet är förlängt och gäller till 31 augusti. Besöksförbudet är till för att förhindra att våra äldre, mest sköra på särskilda boende, blir smittade av coronaviruset.

Med anledning av att regeringens beslut att förbjuda besök på äldreboende kommer här ett klargörande kring vad som gäller:

 • Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge enstaka undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.
 • Ansvarig chef på boendet har mandat att medge undantag från förbudet vid palliativvård i livets slutskede. Ingen ska hindras att närvara när anhörig vårdas vid livets slut.
 • Ansvarig chef gör bedömning om besöket är nödvändigt och säkerställer att den som gör besöket inte har symtom på corona. Ansvarig chef bedömer hur många som kan tillåtas besök vid ett och samma tillfälle.
 • Ansvarig chef kan tillåta besök utanför boendet och ska då göra bedömning av antal besökare vid varje tillfälle samt att besöket sker enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär 2 meters avstånd och att man inte får uppvisa symtom på covid-19.
 • Verksamheten har ansvar för att erbjuda skyddsutrustning till anhörig som besöker en boende med konstaterad covid-19. Det gäller främst visir. Observera att detta inte är ett tvång utan ett erbjudande.
 • Vid besök hos boende som inte har konstaterad covid-19 erbjuds inte skyddsutrustning.

Får man komma in på boenden om man gjort ett antikroppstest för covid-19?

Den 13 juli kom det ut allmänna råd från Socialstyrelsen om hur kommunerna kan hantera besöksförbudet men ändå tillåta besök/kontakter med anhöriga utifrån den boendes behov. I dessa allmäna råd från Socialstyrelsen står det att det finns möjlighet att göra undantag från besöksförbudet om besökaren kan visa ett testresultat där man har antikroppar mot covid-19. Observera att det inte är en rättighet att få göra besök efter uppvisande av antikroppstest.

I nuläget finns inga besked från smittskyddsläkaren om vilka antikroppstester som kan godkännas för besök. Sävsjö kommun har därför beslutat att fortsätta med samma riktlinje som tidigare, vilket innebär att ansvarig enhetschef för boendet tar beslut om besök kan tillåtas. Undantag görs om det är palliativ vård och om besök kan ske med några få på säkert sätt utomhus.

Sävsjö kommun har ända sedan besöksförbudet kom tillåtet besök utomhus under förutsättning att de kunnat ske enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, att man är fullt frisk och håller 1,5-2 meters avstånd samt att det inte är flera personer närvarande samtidigt. Besök har också tillåtits vid palliativ vård i livsets slutskede.

Sävsjö kommun kommer att fortsätta med samma riktlinjer som tidigare:

 • Enhetschef för boendet tar beslut om besök ska tillåtas.
 • Undantag görs om det är palliativ vård
 • Undantag kan göras om besök kan ske med några få på säkert sätt utomhus.

Mötesplatserna stängda

Kommunens mötesplatser är stängda tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Är du vuxen och deltar i någon av våra dagverksamheter eller aktiviteter är du välkommen att delta som vanligt om du inte är förkyld eller har andra symtom på influensa. Har du symtom ska du stanna hemma och kurera dig som vanligt.

Tillhör du en riskgrupp eller om du har allvarliga symptom ska du kontakta vårdguiden via webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på telefon 1177.

Du ska stanna hemma 48 timmar efter att du blivit symptomfri.

Frågor besvaras av ansvarig tjänsteperson/platschef i respektive verksamhet.


Inställda aktiviteter på äldreboenden

Kommunala evenemang, aktiviteter, caféer och mötesplatser i anslutning till våra äldreboenden har stängt tills vidare. Det innebär att vi inte kommer arrangera några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendena, såsom bingo, gudstjänster med mera.

 

Södergårdens matsal stängs på helger

Restaurangen på det särskilda boendet Södergården i Stockaryd kommer att hållas stängd för allmänhet och personal från och med lördagen den 2 maj.

Läs mer om stängningen här

För dig över 70 år

Sävsjö kommun gör riktade insatser för att stötta äldre. Läs mer på vår sida Information om coronaviruset för dig som är 70+

Du kan även ringa oss varje vardag klockan 13.00-15.00 så svarar vi på frågor och ger information, ring 0382-152 00

Du kan få hjälp att handla och få mat hemkörd till din dörr. Läs mer här

Om de har möjlighet kan butiker i kommunen hjälpa till med handling och hemkörning av mat till personer i riskgrupp. Under coronapandemin har också antal frivilligorganisationer bistått i arbetet och kommunen har haft en roll i samordningen.

Ta direktkontakt med din närmaste butik och se vilka möjligheter de har att hjälpa dig med handling och hemkörning. Om du har frågor eller om du önskar ansöka om matdistribution hos socialförvaltningen kan du även ringa Sävsjö kommuns växel på telefon 0382-152 00.

Matbutiker i Sävsjö kommun

Coop Sävsjö

Aktuell information saknas i nuläget, var vänlig och kontakta butiken.

ICA Nära Klingan

Erbjuder inte hemleverans eller plockning av varor i nuläget.

Hemköp Vrigstad /Jotos

Mejla beställningar till malena.thor@hemkop.se
Ring in dina beställningar onsdagar klockan 08-10 073-804 43 26
Utkörningsdag: Onsdag eftermiddag/kväll

Tempo

Maila beställningar till tempostockaryd@gmail.com
Ring in dina beställningar måndag till onsdag klockan 10.00-12.00 073-82 30 505
Utkörningsdag: Onsdag eftermiddag/kväll

Handlarn Rörvik

Aktuell information saknas i nuläget, var vänlig och kontakta butiken.

Affären Modahl

Aktuell information saknas i nuläget, var vänlig och kontakta butiken. 0382-240 25

Matdistribution från Sävsjö kommun

Den som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan tillaga sina måltider eller få behovet tillgodosett på annat sätt har rätt till matdistribution. Du ansöker om detta hos biståndshandläggare. Kontakta socialförvaltningen för mer information, ring 0382-154 60.

För dig som är ung och orolig

Om du är ung och orolig för coronaviruset finns det många du kan prata med inom Sävsjö kommun. Kunnig personal som har tid att prata och lyssna finns här för dig.

Läs mer och hitta telefonnummer på sidan för dig som är ung och orolig för corona.

Stöd till företag i coronakrisen

Det kommer fortlöpande information om stödåtgärder från regeringen och dessa publiceras på www.verksamt.selänk till annan webbplats.

F-samverkans utskick "Stöd till arbetsgivare att förebygga och hantera utbrott av Covid -19".PDF

Om du har funderingar på hur du skall utveckla din verksamhet nu och framöver så kontakta Sävsjö kommuns näringslivschef Patrick Blomström 0382–152 15.

Behöver du eller ditt företag akut hjälp eller stöd, kontakta Regions Jönköpings läns Företagsjour, som har öppet hela sommaren. Gå till webbplatsen för Företagsjour.länk till annan webbplats

Möjligheter till resursutbyte med kommunen där personal i företag inom en utsatt bransch tillfälligt kan anställas inom kommunal verksamhet; kök, lokalvård eller vård och omsorg. Detta beroende på kompetens och vad som eftersöks. Intresseanmälan görs till e-tjänst. Gå till e-tjänsten för intresseanmälan. länk till annan webbplats

Vi har en ständig länsdialog kring vilka stödinsatser som behövs för företagen på kort och lång sikt. Dessa inspel vidarebefordras regelbundet till Regeringen. Har du några förslag och tankar på åtgärder som skulle stötta Din bransch, kontakta Sävsjö Näringslivs AB. helena@snab.nu

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett underlag till stöd för hur du som företagare kan planera din verksamhet säkert och i krissituationer. Länk till MSB:s hemsidalänk till annan webbplats

Vi vill även lyfta möjligheten för hemsändningsbidrag för att trygga varuförsörjningen för boende i glesbygd. Se bifogade regler. Läs mer om hemsändningsbidrag här.länk till annan webbplats

Tillväxthuset

Tillväxthuset har stängt för spontana besök från och med 2020-03-18. Däremot tar vi emot bokade besök.
Om du som företagare behöver nå oss, kontakta respektive handläggare genom kommunens växel 0382-152 00

Sävsjö Näringslivs AB samlar länkar till de olika branschsidorna för att du snabbt ska få veta vad som gäller för din bransch. Länk till SNAB:s hemsidalänk till annan webbplats

 • Handla lokalt!
 • Om du inte kan handla i en fysisk affär, kontakta butiken och fråga om du kan få hemkörning av mat, catering, varor etc.
 • Boka inte av, boka om!
 • Köp ett presentkort hos en lokal aktör, be företaget att skicka det. Presentkortet kan du använda nu eller vid ett senare tillfälle.
 • Köp ett gäng lunchkuponger på din favoritrestaurang.
 • Om du har gått i tankar på att köpa den där jackan, men inte vet var- Leta upp lokala företag på Facebook eller på hemsida och se vad som erbjuds innan du automatiskt köper den via nätet. Den kanske går att köpa på nätet, fast från en lokal eller regional butik?
 • Gå ihop på arbetsplatsen och beställ lunch och fika från en restaurang eller ett café.
 • Hjälp de som är 70+ och i riskgrupper att handla och bistå med hemkörning.
 • Passa på att stötta besöksnäringen genom att skriva en recension om en restaurang, ett hotell eller ett besöksmål i närheten. (Exempelvis recension på Google.)
 • Bli stödmedlem i de verksamheter som har medlemsföreningar.
 • Skulle du arrangera ett lokalt arrangemang som nu blivit inställt? Se över möjligheten att ha kvar bokningen av artister, föreläsare och konferencierer och kör arrangemanget via länk istället.
 • Hjälp, pusha och stötta varandra företagare sinsemellan. Går det att samverka med olika insatser, utkörning exempelvis?

Ta hand om varandra och följ råden från Folkhälsomyndigheten. Fortsätt att konsumera och just nu är det viktigare än någonsin att handla lokalt!

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Tillsvidare gäller de regler som finns kring djurhållning; att det är du som ansvarar för att dina djur mår bra, att de sköts och slaktas inom gällande regelverk. Driver du företag med anställda så är du ansvarig för att tänka igenom hur företaget hanterar en situation vid personalbrist och vilka rutiner som gäller för just ditt företag. Dock är detta en fråga som följs och bevakas inom länets nybildade samordningsgrupp för näringslivsfrågor kopplat till corona-utbrottet. Där sitter bland annat representanter från LRF med.

Så jobbar vi med informationen kring corona

Sävsjö kommuns webbplats är vår huvudkanal för trovärdig information i vardag och kriser. Informationen som publiceras här har vi full kontroll på och den ska alla kunna lita på. När vi behöver nå ut snabbt till till invånarna kan vi ibland komplettera med fler kanaler och lägga ut viktig information i sociala medier som facebook, instagram, LinkedIn och Sävsjöappen.

Hur når Sävsjö kommun personer som pratar andra språk eller inte kan följa rapporteringen på hemsida och sociala medier?

Vi har satt upp affischer på flera språk i våra verksamheter. Dessa berättar främst om varför det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. Information på flera språk finns på webbplatsen på den här sidan.

Kommunalhusets reception är öppen och personal där svarar på frågor både fysiskt och via kommunens växel 0382-152 00. Vi har också förberett oss för att kunna öka bemanningen i vår växel om vi ser att behovet ökar. Varje vardag mellan klockan 13.00-15.00 finns möjlighet för dig som är 70+ eller tillhör en riskgrupp att att ringa och få hjälp, stöd och information.

Vi har satt upp affischer på flera språk i våra verksamheter. Dessa berättar främst om varför det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. Läs mer på sidan Protect yourself and others - in other languages

Kommunalhusets reception är öppen och personal där svarar på frågor både fysiskt och via kommunens växel 0382-152 00. Vi har också förberett oss för att kunna öka bemanningen i vår växel om vi ser att behovet ökar. Varje vardag mellan klockan 13.00-15.00 finns möjlighet för dig som är 70+ eller tillhör en riskgrupp att ringa och få hjälp, stöd och information.

Modersmålslärare i skolan och annan lämplig pesonal i verksamheten har fått i uppdrag att bistå i arbetet med kommunikation till invånare som har behov av information på fler språk.

Fler frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

Allmänna frågor och svar om coronaviruset kan du hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar om coronaviruset.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.