Frågor och svar om coronaviruset och covid-19

Vanliga frågor och svar om coronaviruset, covid-19

Uppdaterad 25 mars, klockan 11.15

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får som rör kommunens verksamhet. Vi fyller på efter hand som frågor kommer in och arbetar för att snabbt få fram ett korrekt svar.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the main menu.

FAQ om corona i Sävsjö kommun

Barn, barnomsorg och skola

Vad gäller i skola och förskola kring coronaviruset?

Huvudprincipen för Sävsjö kommuns förskolor och skolor är att vi följer anvisningar och beslut från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Jönköpings län.

Aleholm inför distansutbildning

Från och med onsdagen den 18 mars är håller Aleholms gymnasium och vuxenutbildning stängt. Samtliga elever arbetar på distans med digitala hjälpmedel. Läs mer under nyheter.

Grundskola och förskola öppen som vanligt

För grundskola och förskola innebär detta i dagsläget att du ska vara hemma om du är sjuk, oavsett om du har vistats i ett riskområde eller inte. Är du frisk ska du gå till ditt arbete eller till grundskolan/förskolan.

Har du varit sjuk ska du stanna hemma två dygn efter att du blivit symptomfri. Detta gäller personal, barn och elever i våra verksamheter.

Frågor och synpunkter besvaras av respektive skolas rektor.

Evenemang, aktiviteter, sport och föreningar

Är det några verksamheter och aktiviteter som har stängt?

Kommunala evenemang, aktiviteter, caféer och mötesplatser i anslutning till våra äldreboenden har stängt tills vidare. Det innebär att vi inte kommer arrangera några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendena, såsom bingo, gudstjänster med mera.

Även kommunens mötesplatser, som ligger i anslutning till boendena, stängs tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Är Familjebadet öppet som vanligt?

Familjebadet är öppet men äldre ska inte träna inomhus. Enligt Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan simhallar hålla öppet men personer som är över 70 år eller i andra riskgrupper ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Även andra idrottsanläggningar som drivs i kommunens regi är fortsatt öppna som vanligt. Detta kan dock komma att ändras och ansvariga inom Sävsjö kommun håller sig uppdaterade dagligen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om vi stänger en verksamhet kommunicerar vi det på webbplatsen så tydligt vi kan.

Vad gäller för Kulturhusets evenemang?

Kulturhuset ansvarar själva för sin verksamhet. Vissa av evenemangen som presenteras på visitsavsjo.se kan komma att ställas in på grund av rekommendationer kring begränsad smittspridning. Beslutet är upp till respektive arrangör. Även för de evenemang som Sävsjö kommun arrangerar finns informationen inlagd i respektive evenemang. Se visitsavsjo.se

Har ni beslutat om att stänga några andra kommunala evenemang?

Ja, öppet hus på Aleholm, prova-på-kväll på Musikskolan och Landsbygdsdialogen i Hylletofta är exempel på aktiviteter som Sävsjö kommun valt att skjuta fram på obestämd tid

Vi är en förening/organisation- kan vi arrangera aktiviteter som vanligt?

Sävsjö kommun följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vilket innebär att arrangemang med fler än 500 besökare inte får hållas. Vi uppmanar alla föreningar i kommunen att följa besutet och inte ta onödiga risker. Om ni bedömer att era aktiviteter och arrangemang kan genomföras bör ni göra en riskbedömning av potentiella smitthärdar, exempelvis idrottsföreningars vätskepåfyllning, kontanthantering eller trånga omklädningsutrymmen. Välkomna gärna besökare och utövare till era aktiviteter, men uppmana dem att stanna hemma om de är har förkylningssymptom. Sunt förnuft ska råda, fundera över om just denna aktivitet är nödvändig just nu med tanke på riskerna.

Folkhälsomyndigheten har den 14 mars publicerat underlag för riskbedömning av sammankomster med färre än 500 deltagare. Det nya materialet innehåller konkreta verktyg för hur olika sammankomster ska bedömas. Läs om Folkhälsomyndighetens förslag, verktyg och åtgärder här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldreomsorg och äldreboenden

Är det tillåtet att besöka äldreboenden i kommunen?

För att förhindra smittspridning på kommunens äldreboende införs begränsningar av besök i boendenas allmänna lokaler. Förbud att besöka de boende i deras egna lägenheter införs inte. Personer som vistas i allmänna lokaler och som inte ska besöka anhörig/närstående kommer däremot uppmanas att lämna lokalen.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.

Inställda aktiviteter

Utifrån Folkhälsomyndighetens råd ställer vi in gemensamma aktiviteter. Det innebär att vi inte kommer arrangera några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendet såsom bingo, gudstjänster m.m. Även kommunens mötesplatser, som ligger i anslutning till boendena, stängs tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Stöd till dig som är 70+

Vad kan Sävsjö kommun hjälpa till med för att stötta oss som är 70 år eller äldre?

Sävsjö kommun gör riktade insatser för att stötta äldre. Läs mer på vår sida Information om coronaviruset för dig som är 70+

Mat

Kan jag bli smittad av skolmaten eller maten på en restaurang?

Enligt den senaste informationen från Livsmedelsverket gällande coronaviruset så avråder man inte från att servera bufféer.

Att fördela ut mattiderna för att minska antalet gäster samtidigt är en effektiv åtgärd för att minska risken för smittspridning enligt Folkhälsomyndigheten.

Sävsjö kommun följder de rekommendationer och riktlinjer som Livsmedelsverket ger. Det pågår ett arbete inom våra skolrestauranger och i övriga restauranger i kommuens regi där vi ser över förutsättningarna för att minska risken för smittspridning.

Läs mer om virus och mat på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resor

Vi är flera som har planerat att åka tåg till Stockholm och Göteborg i helgen, skall man göra det eller ställa in resan?

Sävsjö kommun kan inte ge rekommendationer till enskilda individer kring resa inom Sverige. Vi uppmanar att följa utvecklingen och de råd som ges av Folkhälsomyndigheten. 

Stöd om du blir sjuk

Vid karantän – får vi hjälp av kommunen att få matleveranser hemskickade?

Idag har vi inte den extra resursen eller möjligheten att erbjuda lunchlådor till kommuninvånare som är sjuka och inte kan gå och handla. Tills vidare är det den ordinarie behovsprövade matdistributionen man kan ansöka om via telefon 0382-154 60. Det är också viktigt att poängtera att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, rekommenderar att varje invånare bör ha förnödenheter hemma så att man klarar en kris under några dagar.

Stöd till företag

Vilket stöd ger Sävsjö kommun till företag som drabbas?

Stöd till företag i Sävsjö kommun

Delar av näringslivet i Sävsjö kommun har flaggat för likviditetsbrist kopplat till coronasmittan. Med start den 25 mars erbjuds det lokala näringslivet i kommunen följande omedelbara stödinsatser:

  • Att erbjuda framskjuten hyra till hösten 2020 för privata hyresgäster i kommunala fastigheter.
  • Att ej fakturera taxor för uteserveringar fram till juli för samtliga företag.
  • Faktureringen för samtliga möjliga kommunala årstaxor som berör näringslivet skjuts upp tills att nytt beslut fattas i respektive nämnd.

Ytterligare stödinsatser är under politisk behandling.

Vi vill även lyfta möjligheten för hemsändningsbidrag för att trygga varuförsörjningen för boende i glesbygd. Se bifogade regler. Läs mer om hemsändningsbidrag här.

Vad gäller om jag som lantbrukare blir sjuk och inte har någon ersättare?

Tillsvidare gäller de regler som finns kring djurhållning; att det är du som ansvarar för att dina djur mår bra, att de sköts och slaktas inom gällande regelverk. Driver du företag med anställda så är du ansvarig för att tänka igenom hur företaget hanterar en situation vid personalbrist och vilka rutiner som gäller för just ditt företag. Dock är detta en fråga som följs och bevakas inom länets nybildade samordningsgrupp för näringslivsfrågor kopplat till corona-utbrottet. Där sitter bland annat representanter från LRF med.

Var du hittar vår information?

Varför lägger ni inte ut mer information på sociala medier?

Sävsjö kommuns webbplats är vår huvudkanal för trovärdig information i vardag och kriser. Informationen som publiceras här har vi full kontroll på och den ska alla kunna lita på. När vi behöver nå ut snabbt till till invånarna kan vi ibland komplettera med fler kanaler och lägga ut viktig information i sociala medier som facebook, instagram, Linkedin och Sävsjöappen.

Hur når Sävsjö kommun personer som pratar andra språk eller inte kan följa rapporteringen på hemsida och sociala medier?

Vi har satt upp affischer på flera språk i våra verksamheter. Dessa berättar främst om varför det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. Det pågår också arbete med att översätta information till flera andra språk som löpande kommer läggas ut på webbplatsen på den här sidan.

Kommunalhusets reception är öppen och personal där svarar på frågor både fysiskt och via kommunens växel 0382-152 00. Vi har också förberett oss för att kunna öka bemanningen i vår växel om vi ser att behovet ökar.

Fler frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

Allmänna frågor och svar om coronaviruset kan du hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar om coronaviruset.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.