Årsräkning

Årsräkning

Du är redovisningsskyldig till överförmyndaren när det gäller den ekonomiska förvaltningen. I årsräkningen ska en sammanställning göras över årets inkomster och utgifter. Du ska föra kassabok eller bokföra via datorprogram.

Uppgift ska också lämnas om tillgångar och skulder vid årets slut. Till årsräkningen ska också verifikationer på samtliga inkomster och utgifter bifogas, kontoutdrag från transaktionskontot samt årsbesked från bank på innestående kapital på samtliga banktillgodohavanden.

Blanketter och anvisningar för ifyllande av årsredovisning och redogörelse för uppdraget samt eventuellt arvodesyrkande finns tillgängligt hos överförmyndaren samt på Sävsjö kommuns webbplats. Du är skyldig att inkomma med årsräkningen för föregående år senast den 1 mars varje år. Årsräkningen ska utfärdas enligt kontantprincipen, det vill säga att redovisning ska ske endast av faktiska inkomster och utgifter under året.

Årsräkningen ska ifyllas med bläckpenna, på skrivmaskin eller skrivas ut från datorprogram och avges på heder och samvete.

I de fall gode män eller förvaltare väljer att låta någon annan göra årsräkningen får den gode mannen/förvaltaren själv bekosta detta. Huvudmannens ekonomi ska inte belastas.

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Storgatan 18
576 80 Sävsjö
0382-154 45
overformyndaren@savsjo.se

Handläggare
Ann-Charlotte Bardh-GunnarssonFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.