Lyssna på sidan Lyssna

Kontaktperson för personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att knyta kontakter och skapa vänskapsrelationer. Då kan en kontaktperson behövas som ger möjligheter till ett aktivare liv.

Kontaktpersonens uppgift är att vara en vän att dela intressen med och känna förtroende för.

Biträde (hjälp) av kontaktperson är en rättighet som finns inskriven i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt