Lyssna på sidan Lyssna

Personal och kontakt

Det finns personal dygnet runt, även på natten, som kan stödja dig om du behöver det. De som arbetar på gruppbostaden är din personal, men även personal till de andra som bor i gruppbostaden. Det betyder att personalen ibland kan vara upptagen med att hjälpa någon annan samtidigt som du behöver stöd.

På vissa gruppbostäder är nattpersonalen vaken och på andra sover personal i en personallägenhet som finns inom gruppbostaden. Behöver du komma i kontakt med den sovande personalen kan du ringa eller knacka på.

Personalen har olika yrken och utbildning. Personalen får fortbildning av Sävsjö kommun.
Gruppbostaden har en enhetschef. Enhetschefen är ansvarig för gruppbostaden.

När du bor på en gruppbostad har du minst en kontaktman från personalen. Kontaktmannen ska hjälpa dig i kontakt med:

  • god man
  • sjuksköterska
  • arbetsterapeut
  • vårdcentral
  • skola
  • daglig verksamhet
  • och andra kontakter som är viktiga för dig.

Personal får inte ta emot gåvor eller pengar från dig. Personal får inte låna pengar eller köpa någonting av dig. Personal kan stödja dig i att ta hand om pengar till mat och aktiviteter om du vill.

Behöver du stöd med dina pengar och ekonomi behöver du skaffa en god man. Du ansöker om att få en god man eller förvaltare hos Höglandets överförmyndarverksamhet, här hittar du deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Personalen i gruppbostaden har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får prata om dig eller lämna ut uppgifter om dig till andra personer, om du inte har sagt att det går bra. Varken skriftligt eller muntligt.

Men personalen som arbetar i gruppbostaden får prata med varandra om ditt behov av stöd. Det gör de för att du ska få det stöd som du behöver.

De får bara bryta tystnadsplikten om:

  • Du själv säger ja till det.
  • Du själv inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut.
  • Om ett barn riskerar att fara illa.

Vid dessa fall måste personalen göra en anmälan
till en annan myndighet.

Personalen måste dokumentera, det betyder att personalen skriver ner det
som är viktigt för stödet du får. Det gör personalen för att du ska få det stöd du behöver.

Du har rätt att läsa det personalen skriver om dig. Om du vill göra det ska du prata med enhetschefen. Du bestämmer själv om du vill att anhöriga eller god man ska få läsa det som personalen har skrivit om dig.

Om du undrar över något

Du kan alltid fråga personalen om du undrar över något.
Du kan också prata med enhetschefen eller din handläggare.

Kontakt

LSS-enheten

Skolgatan 1A
576 36 Sävsjö

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Biträdande socialchef

Lillemor Hultqvist
0382-154 51

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.