Lyssna på sidan Lyssna

Adoption

Adoption av utländskt barn

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska ansöka om medgivande till adoption hos Höglandets familjerätt.

Socialsekreterare gör en utredning av de som vill adoptera. Utredningen blir ett underlag för socialnämnden, som fattar beslut om medgivande (du får adoptera) eller avslag (du får inte adoptera).

Socialnämnden är skyldig att följa upp att adoptionen fullföljs. Vissa givarländer kräver också att socialnämnden, via en uppföljningsrapport, följer barnets situation i det nya landet.

För mer information om hur det går till att adoptera, vänd dig i första hand till Höglandets familjerätt.

Internationella adoptionsfrågor

På Statens myndighets hemsida, internationella adoptionsfrågor Länk till annan webbplats. hittar du adresser till auktoriserade adoptionsorganisationer, boktips och svar på vanliga frågor när du går i adoptionstankar.

Kontakt

Höglandets familjerätt

575 80 Eksjö
Höglandets kommunalförbund
0381-67 95 00

Webbplats

Hoglandet.se/sidor/familjeratt Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Prästängsvägen 4
2:a våningen 575 80 Eksjö