Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter

Vad kostar äldreomsorgen?

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din äldreomsorg.
Maxtaxan innebär att du som har insatser av äldre- och handikappomsorg betalar maximalt 2 089 kronor per månad för vård och service. För att kommunen ska beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg, exklusive hyra och mat kan variera från 0 - 2 089 kronor/månad för 2020.

Avgifter för särskilt boende

För mer information om avgifter för särskilt boende hänvisas till faktabladet "Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen". Som mest betalar du 2 089 kronor per månad för vård. Därutöver betalar du hyra och kostavgift.

Avgifter för växelvård och dagverksamhet

En avgift för vård och omsorg tas ut inom växelvård, tillfälligt korttidsboende och dagverksamhet. Dygnsavgiften för växelvård och korttidsboende är 1/30 av ditt uträknade avgiftsutrymme enligt hemtjänsttaxan, maximalt 70 kronor/dygn.

För att få rätt avgift behöver blanketten "Inkomstförfrågan" lämnas in.

Dagverksamhet är gratis men avgift för kost tas ut enligt särskild kosttaxa. 

Kontakt

Tillförordnad funktionschef vård och omsorg

Caroline Yderman
0382-154 72

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.