Lyssna på sidan Lyssna

Eldningsförbud upphör från och med 7 juli klockan 16.00

Publicerad:

Från och med den 7 juli klockan 16.00 slutar eldningsförbudet att gälla. Lokala regnskurar gör att risken för antändning bedöms som låg trots att de under marklagren fortsatt är relativt torra.

Sävsjö kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud upphör att gälla i hela Sävsjö kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga kommuner i Jönköpings län samt Ydre Kommun. Föreskriften omfattar följande:

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag den 7 juli 2021 klockan 16:00.

Bakgrund och motiv

Det kommit lokala skyfall samt att de flesta områden erhållit ihållande regn. De undre marklagren är fortfarande relativt torra men risken för snabb brandspridning och antändning bedöms som låg. Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser bedöms brandrisken att minska i skog och mark de kommande dygnen.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län samt Ydre kommun.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av brandingenjör i beredskap. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Mer information om eldningsförbud och regler för bränning finns på:

Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.

I handläggningen av detta ärende, i vilket räddningschef Jonas Petri beslutat, har skogsbrandansvarig brandingenjör Höglandet Henrik Nilsson och Länsstyrelsen i Jönköpings län medverkat som sakkunniga. Beslutet är taget på delegation.

Ladda ner och läs beslutet och kungörelse.PDF

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.