Lyssna på sidan Lyssna

Brett stöd för skrivelse om kommunala kulturskolan

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Med anledning av att kulturskolans musikundervisning måste förläggas utanför skoltid tog barn- och utbildningsnämnden i Sävsjö kommun initiativ till en skrivelse för att få till en förändring. Totalt nio av kommunerna i Jönköpings län har nu valt att ställa sig bakom den. Målet är att skolan ska få bättre möjligheter att samverka med den kommunala kulturskolan så att förutsättningarna för de barn som vill lära sig sjunga och spela instrument ska bli mer likvärdiga.

I över 50 år har elever i kommuner runt om i Sverige haft möjlighet att få musikundervisning i den kommunala kulturskolans regi på skoltid. Skollagen och skolinspektionens tolkning av densamma har nu gjort klart att det inte längre är tillåtet. För Sävsjö kommun, i likhet med många andra kommuner som nu måste ställa om sin verksamhet, innebär förändringen ett hårt slag mot kulturskolans verksamhet.
Det handlar dels om en stor oro kring kompetensförsörjning när arbetstiden för personalen försämras vilket försvårar rekrytering av musiklärare. Men framförallt riskerar barn som är i behov av skolskjuts att stängas ute från musikundervisningen när de inte kan ta sig mellan hemmet och skolan/kulturskolan efter skoldagens slut.

Tillsammans med Gislaved, Habo, Vaggeryd, Värnamo, Vetlanda, Jönköping, Gnosjö, och Mullsjö kommuner uppmanar nu Sävsjö kommun utbildningsdepartementet att förbättra skolans möjligheter till samverkan med kommunala kulturskolan. Skrivelsen har även skickats till kulturdepartementet, Sveriges kommuner och regioner, statens kulturråd och kulturskolerådet.

– Gensvaret på skrivelsen från kommunerna i länet har varit mycket positivt och vi är helt överens om att skolans samverkan med den kommunala kulturskolan måste förbättras så att fler barn får chansen att utvecklas genom skapande verksamhet som sång och musik, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson (KD).

Bilaga:

Förbättra skolans möjligheter till samverkan med kommunala kulturskolan (PDF) Pdf, 105 kB.


Vid frågor kontakta:

Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande,
0735-323120, fredrik.hakansson@savsjo.se