Lyssna på sidan Lyssna

Uppdatering kring ombyggnation på Ljungagatan

Publicerad:

Ombyggnationen av gång- och cykelväg på Ljungagatan går över i projektet centrum västra. Det innebär att Ljungatan ska bli smalare och ge mer plats för gång- och cykeltrafikanter.

Vecka 18 påbörjades arbete med våra gång- och cykelöverfarter vid Västra esplanaden och Ställmakaregatan.
Överfarterna är nu klara och vi har börjat nu gå in i etapp ett på det stora västra centrumprojektet.

Etapp ett som kommer pågå under sommaren och hösten 2024 innebär i korta drag att Ljungagatan smalnas av för att ge plats åt en avskild gång- och cykelväg. Syftet är bland annat att skapa en säkrare och tryggare väg till skolan. Sävsjös barn och ungdomar behöver kunna ta sig från de västra delarna av staden till de östra för att komma till sina skolor. Vi vill göra den vägen säkrare än vad den är nu. Som en del i projekt centrum västra påbörjar vi nu en hel rad cykelfrämjande åtgärder för en säkrare trafiksituation, inte bara för barnen utan för alla. Mer detaljerad information hittar du på sidan utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnad.

Detta arbete kommer till och från påverka framkomligheten för allt från bilister till gång- och cykeltrafikanter.
För att få en säker arbetsmiljö för alla inblandade behöver gatan helt eller delvis att under vissa perioder stängas av helt. Vi ber er då följa skyltad omledning.

Vi ber om överseende med detta och gör vad vi kan för att göra det så smidigt som möjligt för alla inblandade.