Internationellt arbete

Internationellt arbete

I region Småland Blekinge pågår sedan den 1 juni 2011 ett treårigt projekt som heter ”EU-kompetens Småland Blekinge”. Regionförbundet i Kalmar län står som projektägare.

Syftet med projektet är att höja kompetensen i Eu kunskap. Det kan handla om hur Eu är uppbyggt, fungerar och vilken inriktning som nästa programperiod kommer att få. Syftet är också att se hur man kan arbeta med verksamhetsutveckling i kommunerna i ett internationellt perspektiv. Det finns ett stort behov av ökad kunskap, både på individ- och övergripande nivå inom Småland och Blekinge. I projektet erbjuds en rad olika utbildningspaket, seminarier och aktiviteter.

Inom projektet ingår också en satsning på en Eu-coach till sju utvalda kommuner inom regionen. Sävsjö är en av de utvalda kommunerna tillsammans med Karlskrona, Nybro, Ljungby, Ronneby, Tranås och Växjö. Satsningen på Eu-coach är en pilotsatsning där en mer praktiskt kompetensutvecklingsinsats genomförs. Eu coachen finns med som ett stöd till kommunerna under ett års tid. De utvalda kommunernas behov ser lite olika ut men i Sävsjö handlar det om att göra en kartläggning över vårt befintliga internationella arbete och ta fram prioriterade fokusområden att arbeta vidare med. Vi kommer också att arbeta fram en internationell strategi som ska ligga till grund för fortsatt långsiktigt arbete och i linje med övriga politiska riktlinjer. I projektet kommer vi att få möjlighet att göra ett transnationellt utbyte inom ett område. De sju kommunerna deltar tillsammans i olika workshops och värdefulla kontaktytor byggs upp.

Arbetet som nu läggs ner är tänkt att bilda en grund för ett långsiktigt arbete framåt.

I Sävsjö har vi en lång erfarenhet av arbete med Eu-projekt. Vi har byggt upp en organisation och struktur för detta.

I och med denna satsning axlar vi upp vårt arbete ytterligare till att även innefatta det internationella perspektivet.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.