Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och består av 9 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till kommunfullmäktige, verkställer kommunfullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.

Några av kommunstyrelsens uppgifter

 • Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten
 • Utveckling av den lokala demokratin
 • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ
 • Samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik
 • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt
 • Samordna frågor som rör de kommunala företagen
 • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen
 • Verka för kretsloppstänkande och god miljö
 • Bevaka kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden
 • Utgöra Krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap

Sammanträdesdatum 2018

9 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december.


Vad vi gör

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och består av 9 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till kommunfullmäktige, verkställer kommunfullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.

Några av kommunstyrelsens uppgifter

 • Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten.
 • Utveckling av den lokala demokratin.
 • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 • Samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik.
 • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt.
 • Samordna frågor som rör de kommunala företagen.
 • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 • Verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 • Bevaka kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 • Utgöra Krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Kommunstyrelsens ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande
Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare
Carina Hjertonsson
0382-152 04Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.