Medborgarskapsceremoni

Medborgarskapsceremoni

Du som har blivit svensk medborgare under år 2018 och är boende i Sävsjö kommun kommer att bli inbjuden till medborgarskapsceremoni i Kommunalhuset/Vallsjösalen söndagen den 2 juni 2019.

Inbjudan till medborgarskapsceremonin är personlig kommer att skickas ut i maj 2019.

I år skickas inbjudan ut till 104 nya sävsjöbor som fick svenskt medborgarskap 2018. De nya svenskarna kommer från 19 länder. De flesta kommer från Syrien, Somalia, Afghanistan, Tyskland med flera länder.

Alla kommunbor som fått svensk medborgarskap under 2018 är inbjudna till att delta i medborgarskapsceremonier söndagen den 2 juni  2019 kl. 14.00-16.00 i Kommunalhuset/ Vallsjösalen.

Inbjudan medborgarskapsceremoni 2019PDF

De nya medborgarna välkomnas också till nationaldagsfirande den 6 juni i Vrigstad, Sävsjö, Stockaryd och Rörvik.  

                                           ....................................................................................

Från och med 2015 anordnar Sävsjö kommun en ceremoni varje år för nyblivna svenska medborgare. Utvecklingsavdelningen har fått i uppdrag av Sävsjö kommunfullmäktige att genomföra ceremonin.

Medborgarskap är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. Från och med 1 april 2015 trädde en lagändring ikraft: Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Det innebär bland annat att kommunerna ska anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.

Medborgarskapets betydelse

En ny portalparagraf om medborgarskapets betydelse lyfts fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

1 § ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare. ”

För att ta fram vilka de nya svenska medborgarna är görs ett utdrag via Skatteverket.

Medborgarskapsceremoniernas innehåll

En ceremoni ska förmedla ett budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller tal, sång, musik och fika. Ceremonin avslutas med Sveriges nationaldagsfirande. De nya svenskarna får gåvor från kommunen och ett officiellt minnesblad som delas ut av kommunens politiker.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.