Medborgarskapsceremoni

Medborgarskapsceremoni

I år, 2017 skickades inbjudan ut till 91 nya sävsjöbor som fick svenskt medborgarskap 2016. De nya svenskarna kommer i år från 18 länder. De flesta kommer från Syrien, Irak, Somalia, Afghanistan med flera länder.

Alla kommunbor som fått svensk medborgarskap under 2016 var inbjudna till att delta i årets medborgarskapsceremonier den 6 juni. I år välkomnades de nya medborgarna till en ceremoni i orten där man är bosatt, och den ordnas i samband med ortens nationaldagsfirande. Här firades nationaldagen och välkomnades de nya medborgarna:

Sävsjö i Perennparken. Vrigstad i Tegnérparken. Stockaryd i Järnvägsparken. Rörvik vid Hillestranden.

Sävsjö kommun i samarbete med Kulturhuset, Vrigstad Samhällsförening, Stockaryds samhällsförening och Rörviks Samhällsförening.

Från och med 2015 anordnar Sävsjö kommun en ceremoni varje år för nyblivna svenska medborgare.

Medborgarskap är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. Från och med 1 april 2015 trädde en lagändring ikraft: Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Det innebär bland annat att kommunerna ska anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.

Medborgarskapets betydelse

En ny portalparagraf om medborgarskapets betydelse lyfts fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

1 §

”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare. ”

För att ta fram vilka de nya svenska medborgarna är görs ett utdrag via Skatteverket.

Medborgarskapsceremoniernas innehåll

En ceremoni ska förmedla ett budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

Sävsjö kommun anordnade medborgarskapsceremonier på Sveriges nationaldag den 6 juni. Det är 3:e året i rad som ceremonin genomfördes på uppdrag av Sävsjö kommunfullmäktige. Utvecklingsavdelningen har fått i uppdrag att genomföra ceremonin.

I år, 2017 skickades inbjudan ut till 91 nya sävsjöbor som fick svenskt medborgarskap 2016. De nya svenskarna kommer i år från 18 länder. De flesta kommer från Syrien, Irak, Somalia, Afghanistan med flera länder.

Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller tal, sång, musik och fika. Ceremonin avslutas med Sveriges nationaldagsfirande. De nya svenskarna får gåvor från kommunen och ett officiellt minnesblad som delas ut av kommunens politiker.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.