Kommunal service

Kommunal service erbjuder, som namnet antyder, service till övriga kommunala enheter i form av kost och lokalvård. Enhetens arbete är därmed en förutsättning för att andra förvaltningar ska fungera. Detta är den personalintensivaste enheten på service förvaltningen, med cirka 85 anställda.

Man ansvarar för matlagningen på alla kommunala skolor, förskolor och äldreboenden. Måndag till fredag tillagas 2500 portioner i fem olika tillagningskök, under helger ungefär 500 portioner. 17 mottagningskök runt om i kommunen tar sedan emot maten.

Sävsjö kommuns matsedel är utarbetad enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Alla verksamheter får en enhetlig matsedel som är näringsberäknad och där stora inköp gjort det möjligt att hålla en god ekonomi. Enheten tar själv ansvar för inköpen av livsmedel genom lokalt genomförda upphandlingar och samtal med olika leverantörer i syfte att förvalta skattepengarna på bästa sätt.

Även när det gäller lokalvård är det främst interna kunder i form av andra förvaltningar som köper tjänsterna. Skolor, förskolor och idrottsanläggningar såsom ishall och sporthallar är stora beställare, men alla offentliga byggnader ingår i verksamheten och allt sköts med egen personal. Utöver det finns ett fåtal externa kunder som också köper tjänster.

Enheten för kommunal service är en så kallad resultatenhet, vilket innebär att tjänsterna som erbjuds är klart definierade och att köp- och säljförhållandet är tydligt, exempelvis vad gäller prissättning.

Klara fakta om enheten för kommunal service

  • 5 tillagningskök
  • 17 mottagningskök
  • 2500 portioner per vardag, 500 helgdagar
  • Lokalvård på motsvarande 42 000 kvadratmeter städyta.

Cirka 85 anställda inklusive enhetschef.

Kontakt

Serviceförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
tekniska@savsjo.se
0382-152 00Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.