Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad

Ibland händer det att huvudmannen måste byta bostad till exempelvis ett vårdboende. Innan en lägenhet avvecklas bör den gode mannen eller förvaltaren förvissa sig om att huvudmannen inte kommer att kunna återvända till sin bostad.

Vad beträffar lösöre i lägenheten gäller rent allmänt att lösöre som ej är till nytta för huvudmannen ska avyttras. Föremål som har särskilt värde för huvudmannen ska dock behållas. Värdeföremål, smycken och personliga handlingar bör placeras i bankfack. Möbler, glas, porslin och prydnadsföremål med mera kan lämnas till förvaring eller säljas.

Det kan vara lämpligt att lösöre deponeras hos huvudmannens arvingar. Den som tar emot lösöret åtar sig att för huvudmannens räkning förvara godset. Mottagaren ska då skriftligen förklara sig villig att förvara lösöret samt återlämna det mottagna lösöret om huvudmannen skulle begära det eller när huvudmannen avlider

Gode mannen eller förvaltaren ska ombesörja att fastigheten eller lägenheten samt därtill hörande utrymmen, exempelvis vindsförråd och källare blir slutstädade. Det innebär dock inte att gode mannen eller förvaltaren själv ska utföra arbetet.

Glöm ej att säga upp hyreskontraktet liksom abonnemang på bland annat el eller gas, vatten, eventuellt telefon samt TV-avgift. Du ska också göra en flyttningsanmälan så huvudmannen blir skriven i rätt församling.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.