Försäljningen av huvudmannens fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Försäljningen av huvudmannens fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Eventuellt bor huvudmannen i egen fastighet eller bostadsrätt. Denna kan behöva säljas om huvudmannen får plats på vårdboende och inte ska bo kvar i sin bostad. Överförmyndaren ska godkänna en sådan försäljning och följande handlingar ska inkomma till nämnden innan beslut fattas:

  • Ansökan om försäljning. Den ska vara undertecknad av gode mannen eller förvaltaren och i ansökan ska skälen anges till försäljning.
  • Huvudmannens godkännande till försäljning. Kan huvudmannen inte ge sitt samtycke ska närmast anhöriga godkänna försäljningen istället.
  • Uppgift om var huvudmannen har sitt nya boende.
  • Köpekontrakt, samtliga original. Köpekontraktet ska vara undertecknat både av säljare, köpare och god man eller förvaltare. Observera att kontraktet ska innehålla en klausul om att försäljningen endast är giltig under förutsättning av att överförmyndaren godkänner detta.
  • Senaste taxeringsbevis för fastighet eller deklarationsvärde för bostadsrätt.
  • Värderingsutlåtande som är utfärdat av värderingsinstitut eller annan sakkunnig och opartisk person, till exempel värderingsman som anlitats av bank eller auktoriserad fastighetsmäklare, dock ej samma mäklare som uppdragits att sälja objektet. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (areal, råmark eller färdig tomtmark, byggnader — deras utförande och användning, avkastning , fastighetens belägenhet i förhållande till affärer med mera).
  • Om säljaren är ett dödsbo måste bouppteckning lämnas med, där det framgår vilka personer som är dödsbodelägare.
  • Om huvudmannen och gode mannen eller förvaltaren har gemensamma intressen i fastigheten eller bostadsrätten ska en utomstående god man förordnas inför transaktionen. När försäljningen är klar ska en redogörelse för försäljningen inlämnas till nämnden med bevis från bank på att de medel som erhållits är insatta på ett överförmyndarspärrat konto med avräkning utvisande eventuella lösen av lån.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.