Hållbar utveckling

Strategi för hållbar utveckling i Sävsjö kommun - Borgmästaravtal

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011 att underteckna det så kallade borgmästaravtalet. Undertecknandet skedde under kommunstyrelsens sammanträde 2012-01-10 av Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Jarfjord.

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom Eu som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20% minskning av växthusgaser till 2020. Syftet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå.

I Borgmästaravtalet förbinder kommunen sig till 11 åtaganden. Ett av åtagandet är att kommunen måste skapa en klimat / energiplan med mål om att minska utsläppen med minst 20% till 2020. Ett annat åtagande är att en energidag ska anordnas för medborgarna varje år. 

Kontakt

Utvecklingsavdelningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Utvecklingschef
Kristin Nilsdotter Isaksson

Controller
Marianne Sandberg
Telefon: 0382-153 10

Samordnare besöksnäring/landsbygd
Pernilla Nordh
Telefon: 0382-154 15Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.