Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala rådet för pensionärsfrågor

Kommunala rådet för pensionärsfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Rådets verksamhet syftar till:

  • Att förstärka pensionärsorganisationernas inflytande i frågor som rör äldre.
  • Att verka för att pensionärernas frågor tas med i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Att initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • Att vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna.

Ordinarie ledamöter

  1. Gunnel Lundgren (KD), ordförande
  2. Gunnel Svensson (M), ledamot socialnämnden
  3. Kjell Wegeborn, representant för Pensionärernas riksorganisation (PRO)
  4. Arne Peterson (M), ersättare socialnämnden
  5. Sara Granklint, Stockaryd, SPF Seniorerna Orion Vrigstad
  6. Roland Carlsson, SPF Seniorerna

Protokoll

Kontakt

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.