Lyssna på sidan Lyssna

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet består av representanter från Sävsjö kommun, kommunala bolag, Polisen
och Region Jönköpings län.

Kommunens hållbarhetsråd har i uppdrag att samordna och utgöra informations- och referensorgan för kommunens långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrådet har bildats genom en sammanslagning av tidigare Välfärdsråd och Centrala säkerhetsgruppen (CSG).

Hållbarhetsrådet förhåller sig till kommunens utvecklingsstrategi och arbetar med frågor som rör miljö och hållbar utveckling, folkhälsa och trygghet- och säkerhetsfrågor. Fokus för rådet är också Agenda 2030 som innehåller de globala målen för hållbar utveckling.

Ledamöter i Hållbarhetsrådet

Namn

Titel

Stefan Gustafsson (KD)

Kommunstyrelsens ordförande

Kerstin Hwirf (S)

Ordförande socialnämnden

Fredrik Håkansson (KD)

Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Jan Holmqvist

Kommundirektör

Stefan Claesson

Barn- och utbildningschef

Miriam Markusson Berg

Socialchef

Erika Tor Rundblad

Förvaltningschef Serviceförvaltningen

Maria Thulin

Myndighetschef

Olle Denke

Säkerhetssamordnare, adjungerad

Veronika Johansson

Hållbarhetsstrateg, adjungerad

Annela Eklund Major

Utvecklingsledare socialförvaltningen, adjungerad

Pierre Klasson

Kommunikationschef

Marucus Tingvall

VD Njudung Energi AB

Urban Blücher

VD Sävebo AB

Anne-Margreth Floengård

Verksamhetschef vårdcentralen

Charlotte Jerkelund

Folkhälsoplanerare

Anders Sjöö

Polisenhet Höglandet

Kontakt

Ordförande

Stefan Gustafsson (KD)
0382 - 152 02
stefan.gustafsson@savsjo.se

Sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04
carina.hjertonsson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.