Lyssna på sidan Lyssna

Kommunrevisionen och Lekmannarevision

Läs mer om:

Kommunrevisionen och Lekmannarevision

Kommunrevision

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den kommunala verksamheten. Revisorerna prövar också de förtroendevaldas ansvarstagande. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorerna ska därför opartiskt, sakligt och självständigt granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder och beredningar.

Granskning sker i enlighet med fastställd revisionsplan. Revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig, om den interna kontrollen är tillfredställande och om räkenskaperna är rättvisande.

Revisorernas bedömningar redovisas i granskningsrapporter. Ansvarsprövningen redogörs i den årliga revisionsberättelsen som behandlas av kommunfullmäktige i samband med bokslutet och årsredovisningen. Revisorerna bedömer om ansvarsfrihet ska tillstyrkas, avstyrkas eller om anmärkning ska riktas.

Kommunrevision


Telefon

Björn Svensson, Stockaryd

Ordförande

0723-14 12 40

Lisbeth Johansson, Sävsjö

1:e vice ordförande

0702-01 41 57

Ingvar Jarfjord, Sävsjö

Ledamot

070-842 53 80

Kenneth Ohlsson, Sävsjö

Ledamot

0702-256295

Roland Katmark, Sävsjö

Ledamot

070-860 15 45

Maria Sporre

Ledamot


 Lekmannarevision

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och kommunfullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag.
Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige och ska väljas från kommunrevisionen. Deras uppdrag är att granska om de kommunala bolagen arbetar i enlighet med ägarens, (kommunens), avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Uppdraget innebär granskning av bolagets styrelse och verkställande direktör. Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och kommunfullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorerna upprättar egna granskningsrapporter till bolagsstämman och kommunfullmäktige.

Lisbeth Johansson, Höglandsförbundet
Lisbeth Johansson - Stockarydsterminalen AB
Lisbeth Johansson - Maria Sporre
Lisbeth Johansson - Sävsjö kommuns stiftelser
Lisbeth Johansson - Sävebo AB
Björn Svensson - Sävsjö Industribyggnader AB
Björn Svensson - Komstad kvarn
Roland Katmark - Njudung Energi AB
Roland Katmark- Sävsjö Vetlanda Fiber
Kenneth Ohlsson - SavMan AB
Maria Sporre - Smålands Bredband AB
Maria Sporre - Sävsjö Skyttecentrum

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.