Väg 761, förbifart Sävsjö

Väg 761, förbifart Sävsjö

Sävsjö kommun har tagit fram ett förslag gällande ett nytt exploateringsområde som är beläget i sydvästra delen av Sävsjö tätort.

Expolateringsområdet planeras att dels bestå av ett handelsområde som lokaliseras i anslutning till väg 127 och dels av två industriområden. Ett av dessa industriområden planeras vid väg 127 medan det andra är tänkt att placeras längre söder ut i området. Med anledning av detta har denna förstudie upprättats som bland annat skall belysa hur vägnätet inom området kan utformas och lämpliga anslutningspunkter för den nya vägen till väg 127 respektive väg 761 samt hur korsningarna bör utformas.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-16 att anta upprättat förslag.

Med denna förstudie som underlag skapas det möjlighet till att genomföra det fortsatta arbetet enligt Trafikverkets planeringprocess eller enligt Plan-och bygglagen.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.