Detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort

Detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort. Planhandlingarna finns även tillgängliga på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset.

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset, Sävsjö, under perioden 1 oktober - 25 oktober 2018.

Ripan är beläget ungefär 1 km från Sävsjö centrum. Syftet med planen är att utreda områdets lämplighet för skolverksamhet och/eller nya bostäder.

Eventuella synpunkter ska skrifligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 2018-10-25. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av planen.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadsenheten, telefon 0382-152 00.

Planhandlingar samråd:

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.