Detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort

Detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort

Ripan är beläget ungefär 1 km från Sävsjö centrum. Syftet med planen är att utreda områdets lämplighet för skolverksamhet och/eller nya bostäder.

Kommunen har upprättat ett planförslag för del av Ripan 14, Sävsjö tätort, Sävsjö kommun. Handlingarna har varit ute på granskning fram till 28 januari 2019 och ska nu prövas för antagande. Antagandehandlingar finns även tillgängliga på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet ska planförslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som framför skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsskedet och som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

Upplysningar lämnas av Karolina Rellme, telefon 0382-154 13

Planhandlingar antagande:

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.