Översiktsplan 2012

Läs mer om:

Översiktsplan 2012

Översiktsplanen har gjorts i ett "kort-långt" tidsperspektiv. Med det menas att planen behandlar både nu aktuella frågor, samt sådant som är tänkt på lite längre sikt.

Två delar

Den ena delen omfattar hela kommunens yta och skall tjäna som underlag för framtida beslut om vatten- och markanvändning. Här finns information om riksintressen, bebyggelse, vattenanvändning mm samt förslag på vilka strategier och målsättningar kommunen har kring dessa frågor.

Den andra delen, "Projektkatalogen", består av ett antal olika idéer. De flesta förslagen finns i kommunens olika tätorter. Det finns också förslag som behandlar trafikfrågor samt om Vallsjöområdet.

Det går att läsa eller ladda ner dokumenten genom att klicka på bilderna eller via länkarna under relaterad information. Det går även att använda den inbäddade kartan. Zooma och panorera med musen och klicka på de markerade områdena för mer information och vidare via länkarna "Mer information".


Översiktsplanen har varit utställd och varit föremål för justeringar under resans gång.

Efter behandling i kommunfullmäktige har planen justerats. Med justeringen har Sävsjö kommuns översiktsplan vunnit laga kraft 2012-05-21.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.