Lyssna på sidan Lyssna

Kvarteret Kopparslagaren

Det är angeläget att få fram attraktiv tomtmark för nya bostäder i Sävsjö. Föreslagen tomt är mycket centralt belägen med god närhet till all service inom bekvämt gångavstånd. Samtidigt är läget mycket attraktivt, lugnt och avskilt från störande verksamheter och trafik. Därför är den föreslagna tomten väl lämpad för någon form av förtätad bostadsbebyggelse. Gärna hyresrätter som kan uppföras av ägaren till Kopparslagaren 7 (det kommunala bostadsbolaget Sävebo AB) eller kanske som trygghetsboende.

För att möjliggöra bostadsbyggnation erfordras att gällande detaljplan ändras.

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning under tiden 29 oktober fram till 23 november. Förslaget har reviderats under januari 2013 och ligger nu färdigt för kommunfullmäktiges antagande.

Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2013-02-18.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.