Lyssna på sidan Lyssna

Fabriken

Aktuellt område är centralt beläget i norra delen av Sävsjö och väster om järnvägen. Eftersom befintlig verksamhet behöver utvidga måste berörd fastighet Fabriken 3 utökas med tomtmark i söder, Fabriken 4. En förutsättning för sammanläggning av fastigheterna är att gällande tomtindelning upphävs, vilket är syftet med denna plan. I samband med planläggningen föreslås vidare att industrimarken i norra delen av fabriken ändras till naturområde.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2014-12-15. Planen vann laga kraft 2015-01-15

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.