Ändring genom tillägg till detaljplanen för Kv Bleckslagaren och Hjorten, Sävsjö

Ändring genom tillägg till detaljplanen för Kv Bleckslagaren och Hjorten, Sävsjö

Kommunen har upprättat ett tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning som omfattande fastigheterna Hjorten 2 och 3. Detta tillägg syftar till att upphäva en tomtindelning som inte behövs. Eftersom tomtindelningsplaner nu är bestämmelser i gällande detaljplaner kan en äldre sådan motverka en ändamålsenlig utveckling av marken, om den i övrigt är planenlig.

Ändringen har vunnit laga kraft.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12



Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.