Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för Ljuset 8, Sävsjö tätort

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för Ljuset 8, Sävsjö tätort.

Ljuset 8 är beläget i västra Sävsjö strax norr om centrum. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbyggnation med inslag av centrumverksamhet.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter denna samrådsremiss ska planförslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning och senare antas. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samråds- eller granskningsskedet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset, Sävsjö, under perioden 31 augusti 2020 till 23 september 2020.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 23 september 2020.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadsenheten.

Planhandlingar samråd:

Vill du läsa mer om vad en detaljplan är, gå till huvudsidan för detaljplaner.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.