Lyssna på sidan Lyssna

Kemikaliesmarta förskolor

Förskolebarnens arbetsmiljö består av farliga kemikalier. Det är plastleksaker, kemikalier i möbler och elektronik. Barn utforskar sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Det gör dem extra utsatta. Vissa ämnen är hormonstörande och kan påverka barnens utveckling negativt. Sävsjö kommun satsar därför på att göra förskolorna fria från gifter.

– Arbetet med att göra förskolorna giftfria påbörjades med en förstudie i januari 2018, där konsulterna på Kemikalieklok undersökte samtliga förskolor. Jag är glad över att processen har varit effektiv. Vi såg ett behov, samlade in information, samverkade över förvaltningsgränserna och tog fram en handlingsplan. Allt detta på mindre än ett år, säger Veronika Johansson, miljö- och hållbarhetsstrateg.

På frågan i vilken del av visionen detta passar in på, svarar hon:

– Den gröna och barnvänliga. Men även den inkluderande eftersom vi skapar en arbetsmiljö där alla kan vistas.

Satsning på giftfria förskolor förklarar Veronika Johansson med att barnen är extra mottagliga och känsliga när de växer och utvecklas. Exponeringen blir extra stor för en liten kropp.

Förstudien visade bland annat att utbildning behövdes och här framkom också vikten av att jobba kommunövergripande. Utbildningen genomfördes i september och samtliga förskolepedagoger, medarbetare från kost-och städenheten och myndighetsförvaltningen var inbjudna. För giftfria förskolor är inte enbart en fråga för förskolor utan en kommunövergripande fråga där man frågade sig ”Vad serverar vi för mat? Hur renoverar vi? Hur bygger vi?

– Medarbetare från olika förvaltingar arbetade fram en handlingsplan, som antogs i kommunstyrelsen i november. Nu ska vi jobba utifrån den och arbeta fram riktlinjer, olika aktiviteter på detaljnivå, berättar Veronika och kommer in på några exempel på leksaker som är olämpliga och ska slängas.

– Hälften av alla förskoleavdelningar använder gammal elektronik som leksaker, exempelvis mobiltelefoner. Plastleksaker inköpta före 2008 har vi fokus på, eftersom det kom strängare regler då. Allt innan dess ska bort! Men jag vill även nämna något positivt. Alla barn äter på porslinstallrikar istället för plast.

Veronika resonerar kring vilka utmaningar vi står inför:

– Vi har en bra bit kvar innan vi nått vårt mål på giftfria förskolor. Det som kommer ta längst tid är exempelvis fastighetssidan. Det krävs ekonomi, tid och kunskap kring de material vi bygger in i förskolan. Men det finns en hög medvetenhet och vilja idag, så jag ser det hela positivt.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.