Lyssna på sidan Lyssna

Strandskydd och LIS-områden

Strandskydd

Omkring vattendrag och sjöar gäller generellt skydd på 100 meter på båda sidor om strandlinjen. Skyddet har har två syften. Dels är det för att trygga allmänhetens tillgång till strandområdet och dels för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom detta område får ingen byggnation ske eller andra åtgärder som kan avhålla allmänheten från att vara i området. Det finns dock, i enstaka fall, särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet.

LIS-område - landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunen har möjlighet att i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är framförallt till för att skapa långsiktiga arbetstillfällen och grund för service på landsbygden. Framförallt är det sådan verksamhet som kan ha behov av ett strandnära läge. För att nya bostäder ska kunna byggas inom dessa områden är kravet att det ska byggas i anslutning till redan befintliga bostadshus. I normalfallet ska ändå en remsa på 20 meter lämnas orörd i anslutning till strandkanten.

Nedanstående karta visar de områden som är utpekade som LIS-områden. Det är möjligt att zooma och panorera i kartan och få fram mer information om områden genom att klicka på dessa.

 

Aktivera kartan

Kontakt

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.