Lyssna på sidan Lyssna

Regleringar av byggande


I första hand är det Plan- och Bygglagen (PBL) som reglerar byggandet. Förutom denna finns det ett antal lokala regleringar som bygger vidare och förtydligar delar av denna lag såsom översiktsplan, detaljplan mm.

Det finns också andra lagar som kan vara avgörande för ett bygglov. Exempel på detta är Fornminneslagen och Miljöbalken.

Hos Länsstyrelsen hittar du en större interaktiv karta. I den kan du släcka och tända olika skikt. I denna karta får du en aning om vad som bygglovhandläggaren kommer att ta hänsyn till vid prövningen av olika bygglovärenden.

Gå till Länsstyrelsens karta Länk till annan webbplats.


Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.