Lyssna på sidan Lyssna

Byggsanktionsavgift

Myndighetsnämnden ska ingripa så fort den får vetskap om att något som strider mot plan- och bygglagen har skett. Nämnden ska ta ut en särskild avgift, byggsanktionsavgift, om exempelvis någon gör en bygglovpliktig tillbyggnad utan lov. Eller om någon tar i bruk en byggnad utan ett slutbesked. Byggsanktionsavgifter regleras i plan- och byggförordningens 9 kapitel. Avgiften för att uppföra ett en- eller tvåbostadshus utan lov är ett prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Byggnadsinspektörer

Timmy Abelsson
0382-152 54

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.