Lyssna på sidan Lyssna

Byggsanktionsavgift

Myndighetsnämnden ska ingripa så fort den får vetskap om att något som strider mot plan- och bygglagen har skett. Nämnden ska ta ut en särskild avgift, byggsanktionsavgift, om exempelvis någon gör en bygglovpliktig tillbyggnad utan lov. Eller om någon tar i bruk en byggnad utan ett slutbesked. Byggsanktionsavgifter regleras i plan- och byggförordningens 9 kapitel. Avgiften för att uppföra ett en- eller tvåbostadshus utan lov är ett prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Byggnadsinspektörer

Timmy Abelsson
0382-152 54

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.