Lyssna på sidan Lyssna

Bygga utanför detaljplanerat område

Det krävs bygglov för tillbyggnad. På vissa platser får man dock göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan bygglov.

Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:

  • tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan
  • den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
  • tillbyggnaden ska vara liten
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

För att säkerställa att kriterierna uppfylls, kontakta handläggare på myndighetsförvaltingen för rådgivning.

Läs mer om: Bygglov eller inte

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.