Lyssna på sidan Lyssna

Värmepumpsanläggning

Jordvärme

I en jordvärmeanläggning tar man vara på den lagrade solvärmen som finns i marken. En slang på mellan 150 och 400 meter (beroende på husets energibehov) grävs ner på cirka en meters djup. I slangen cirkulerar en miljövänlig vätska bestående av bioetanol och vatten. Vätskan värms upp några grader av den omgivande marken. Kompressorn komprimerar sedan energin som finns i vätskan till värme med högre temperatur lämplig för uppvärmning och tappvarmvatten.

Bergvärme

Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som innehåller nästan samma temperatur året om. Ju djupare ner man kommer, desto högre och jämnare temperatur. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.

Normbrunn

SVEP, Geotec (Svenska Brunnborrares Branschorganisation) och Avanti (Sveriges Avantiborrares Förening) har tagit fram kriterier för utförande av energibrunn i berg, så kallad "normbrunn". Se till att entreprenören är ansluten till någon av dessa organisationer.

Anmälan och tillstånd

Innan slangen installeras ska anläggningen anmälas till miljö- och byggenheten. Värmepumpar som utnyttjar luft som energikälla behöver inte anmälas. Det råder idag anmälningsplikt för anläggande av energibrunn och nedläggning av jord- och ytvattenslingor. Inom Sävsjö kommuns vattenskyddsområden krävs skriftligt tillstånd. Om man ändrar uppvärmning kan eventuell radonhalt ändra sig, så man bör göra en ny radonmätning. Myndighetsförvaltningen kan hjälpa till med mätningen.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljöinspektör, avlopp

Rana Altheab
0382-152 60

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.