Lyssna på sidan Lyssna

Så funkar det att köpa tomt

Tomterna säljs i turordning efter aviserat intresse till kommunens kontaktpersoner nedan. När det är dags att börja sälja tomter i ett nytt bostadsområde blir den som är överst på intresselistan kontaktad av kommunen och får välja tomt först. Som regel får man en vecka på sig att bestämma sig annars går turen och frågan över till nästa intressent. Denna process upprepar sig med de osålda tomterna tills alla som hört av sig som intressenter blivit tillfrågade eller att tomterna i området är slutsålda.

Personuppgiftsbehandling vid intresseanmälan

Kommunstyrelsen är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen som rör dig som intressent till kommunala tomter.

När man anmäler sitt intresse för någon av kommunens lediga tomter sker detta med stöd av samtycke enligt GDPR. Du kan när du vill kontakta kommunen via kontaktuppgifterna längst ner på sidan om du önskar bli struken från intresselistan. Du har även rätt att inkomma med ändrade uppgifter. Vid din intresseanmälan samlar vi in ditt namn, mejluppgifter och telefonnummer så att vi kan kontakta dig vid en ledig tomt.

Samhällsbyggnadsenheten delar inte dina personuppgifter med andra parter men kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om en begäran inkommer. Personuppgifterna överförs inte till tredje land.

Gallring av personuppgifterna sker då alla tomterna är sålda och personuppgifterna inte längre är aktuella.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen, kontakta kommun@savsjo.se. Du har alltid rätt att klaga hos Intergritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. om du inte är nöjd med en personuppgiftsbehandling.

Pris

Priset för tomtmark sätts efter en av kommunfullmäktige antagen prismodell för bostäder.
Priserna indexjusteras årligen, från år 2012 då prismodellen antogs, till aktuellt års tomtpriser, med hjälp av senast kända fastighetsprisindex.

Utöver tomtkostnad tillkommer kostnader för anslutningsavgifter såsom till exempel för el, bredband, vatten och avlopp.

Prisexempel

Vatten och avlopp genom Njudung Energi: cirka 155 000 kronor (normalt inom alla kommunens tätorter)

El: cirka 33 000 kronor (inom Njudung Energis affärsområde).

E.ON levererar elanslutningar i vissa delar av kommunen (främst utanför Sävsjö tätort). Kontakta E.ON Länk till annan webbplats. för prisuppgifter.

Bredband genom Savman: ca 15 000 kronor (inom alla kommunens tätorter) och ca 25 000 utanför kommunens tätorter.

Bygglov + planavgift: cirka 60 000 kronor (bygglovsavgift tas alltid ut och planavgift i vissa bostadsområden)
Listan på kostnader som tillkommer vid ett tomtköp är inte uttömmande och variationer kan förekomma.

Avstyckningskostnaden ingår i de prisexempel som är presenterade under respektive bostadsområde och i tomtprisangivelserna kopplat till kartorna.

Köpekontrakt

Alla kommunala bostadstomter i Sävsjö säljs med förbehåll och dessa regleras i ett köpekontrakt.
Ett av dessa två villkor ska vara uppfyllda inom ett år för att full äganderätt ska kunna ges:

  • byggnadsstommen för bostadshuset ska vara påbörjad eller,
  • avtal med husleverantör ska vara signerat.

Båda alternativen förutsätter beviljat bygglov för planerad byggnation.

  1. Köpekontrakt ingås initialt där handpenning (10 procent av totala köpesumman) betalas.
    Detta ger inte full äganderätt.
  2. Köpebrev upprättas senare mot betalning av återstående del av köpeskillingen. Detta kan ske först när bygglovet är beviljat, uppförande av bostadsbyggnad är påbörjad eller kontrakt är påskrivet med husleverantör. Köpet är därmed fullbordat och ni är fastighetsägare fullt ut. Efter detta kan lagfart sökas av köparen.

Exempel:

Mars 2019: Betalning 13 000 kronor (handpenning 10 procent av 130 000 kr)

Januari 2020: Återstoden 117 000 kronor betalas när giltigt bygglov finns samt uppförande av bostadsbyggnad är påbörjad eller kontrakt ingåtts med husleverantör.

Vill du veta mer eller har fler frågor?

Konktakta oss på samhällsbyggnadsenheten. Du hittar våra uppgifter i den blå rutan.

Kontakt

Mark- och exploateringsstrateg

Peter Ringberg
0382-154 12