Lyssna på sidan Lyssna

Lediga tomter

Välkommen att bo i Sävsjö

I den lilla kommunen finns närheten – både geografiskt och socialt. Här har du nära till bra barnomsorg, jobb, kommunikationer och service, men även till ett aktivt föreningsliv och naturupplevelser. Du får dessutom mycket tomt för pengarna.

Välj ett område för mer information

Välj det område du är intresserad av i menyn ovan eller använd kartan nedan. Här finns en översikt över var det finns bostadstomter för enbostadshus. Zooma in, dra och flytta för att navigera i kartan. Grön tomtyta markerar ledig tomt, röd tomtyta markerar såld tomt, orange tomtyta markerar bokad tomt och gul tomtyta markerar intresseanmälan.

Kan du inte se eller navigera i kartan är du välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadsenheten så hjälper vi dig.

Så funkar det att köpa tomt

Tomterna säljs i turordning efter aviserat intresse till kommunens kontaktpersoner nedan. Sävsjö kommun tillämpar tre steg i tilldelningsprocessen: intresseanmälan, bokad tomt och såld tomt (dessa steg framgår också i kartorna över lediga tomter).

Använd kontaktuppgifterna för att anmäla ditt intresse för en tomt, köpa en tomt eller om du helt enkelt bara vill veta mera! Detsamma gäller om du är intresserad av mark för industriändamål eller flerbostadshus.

Intresseanmälan och bokning

En och samma person kan anmäla sitt intresse till en tomt i taget. Om en annan person är intresserad av samma tomt har den som först anmält sitt intresse i regel en vecka att bestämma sig för om denne vill boka tomten. Genom att ha bokat tomten ska man vara beredd på att relativt snabbt ingå köpeavtal och betala handpenning för tomten, som då blir såld. Om man inte har ingått köpeavtal inom den tid som kommunen bestämmer vid bokningen, blir tomten ledig igen.

När kommunen har tagit fram ett nytt bostadsområde och det är dags att börja sälja tomter inom det området blir den som är överst på intresselistan kontaktad av kommunen och får välja tomt först. Som regel får man en vecka på sig att bestämma sig för och boka tomten, annars går turen och frågan över till nästa intressent. Denna process upprepar sig tills alla som hört av sig som intressenter blivit tillfrågade eller att tomterna i området är slutsålda.

När man anmäler sitt intresse för någon av kommunens lediga tomter sker detta med stöd av samtycke enligt GDPR. Du kan när du vill kontakta kommunen via kontaktuppgifterna längst ner på sidan om du önskar bli struken från intresselistan.

Pris

Priset för tomtmark sätts efter en av kommunfullmäktige antagen prismodell för bostäder.
Priserna indexjusteras årligen, från år 2012 då prismodellen antogs, till aktuellt års tomtpriser, med hjälp av senast kända fastighetsprisindex.

 • Utöver tomtkostnad tillkommer kostnader för anslutningsavgifter såsom till exempel för el, bredband, vatten och avlopp.
  Prisexempel nedan:
  VA genom Njudung Energi: ca 155 000 kronor (normalt inom alla kommunens tätorter). Se även Taxor – Njudung Energi Länk till annan webbplats..
  El: ca 28 000 kronor (inom Njudung Energis affärsområde). Se även Elnätsabonnemang – Njudung Energi Länk till annan webbplats.
  E.ON levererar elanslutningar i vissa delar av kommunen (främst utanför Sävsjö tätort).
  Kontakta E.ON för prisuppgift: https://www.eon.se/privat/el/elnat.html
  Bredband genom Savman: ca 15 000 kronor (inom alla kommunens tätorter) och ca 25 000 utanför kommunens tätorter.
  Bygglov + planavgift: ca 60 000 kronor (bygglovsavgift tas alltid ut och planavgift i vissa bostadsområden)
  Listan på kostnader som tillkommer vid ett tomtköp är inte uttömmande och variationer kan förekomma.
 • Avstyckningskostnaden ingår i de prisexempel som är presenterade under respektive bostadsområde och i tomtprisangivelserna kopplat till kartorna.

Köpekontrakt och köpebrev

Sävsjö kommun säljer tomterna i befintligt skick och lämnar inga utfästelser eller garantier för grundläggningsförhållandena. Köparen ansvarar fullt ut för att utreda dessa förhållanden. I praktiken blir det företaget som köparen anlitar som måste förvissa sig om hur tomten är beskaffad och placera och dimensionera byggnader bland annat utifrån detta. Det kan innebära att vissa tomter kräver sprängning av berg, schaktning eller utfyllnad och packning av massor innan de är byggbara.

Alla kommunala bostadstomter i Sävsjö säljs med förbehåll och dessa regleras i ett köpekontrakt.
Ett av dessa två villkor ska vara uppfyllda inom ett år för att full äganderätt ska kunna ges:
- byggnadsstommen för bostadshuset ska vara påbörjad, eller,
- avtal med husleverantör ska vara signerat.
Båda alternativen förutsätter beviljat bygglov för planerad byggnation.

 1. Köpekontrakt ingås initialt där handpenning (10% av totala köpesumman) betalas.
  Detta ger inte full äganderätt till tomten men rätt att påbörja byggnationen.
 2. Köpebrev upprättas senare mot betalning av återstående del av köpeskillingen. Detta kan ske först när bygglovet är beviljat och antingen uppförande av bostadsbyggnad är påbörjad eller kontrakt är påskrivet med husleverantör. Köpet är därmed fullbordat och köparen är fastighetsägare fullt ut. Härefter kan lagfart sökas av köparen.

Om köparen inte uppfyller villkoren ovan återgår tomten till kommunen, som också behåller handpenningen. Tomten blir då ledig för andra intressenter.

Exempel:

Mars 2022: Betalning 13 000 kronor (handpenning 10% av 130 000 kr)

Januari 2023: Återstoden 117 000 kr betalas när giltigt bygglov erhållits samt uppförande av bostadsbyggnad är påbörjad eller kontrakt ingåtts med husleverantör. Observera att det är först när lagfart har beviljats som det går att belåna fastigheten genom att ta ut pantbrev. Fram till dess får köparens bank eller långivare hantera säkerheter för lånen på andra sätt.

Vill du veta mer eller har fler frågor?

Kontakta oss på samhällsbyggnadsenheten.

Kontakt

Mark- och exploateringsstrateg

Peter Ringberg
0382-154 12