Lyssna på sidan Lyssna

Djur

En grå katt med bruna ögon som tittar genom ett staket

Regler för djurhållning enligt lokala föreskrifter i kommunen

I de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön inom Sävsjö kommun finns bestämmelser om bland annat djurhållning inom detaljplanelagt område eller områden med områdesbestämmelser. De nuvarande föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2015.

Enligt föreskrifterna måste man söka tillstånd hos myndighetsnämnden innan man får hålla följande djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser:

 • nötkreatur,
 • häst,
 • get,
 • får,
 • svin (gris),
 • giftorm eller annan orm,
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Djur som man inte har i sitt bostadshus räknas normalt sett inte som sällskapsdjur.

Man måste även ansöka om tillstånd för att hålla andra djur som professionellt omhändertas, till exempel hundar på hundpensionat och hunddagis samt övriga djur som inte är sällskapsdjur som kan medföra störningar på hälsoskyddsområdet.

Blankett; Ansökan djurhållning inom detaljplanelagt område Pdf, 81.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 37.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad djurhållning inom detaljplan Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster.

Både lagstiftning och kommunens lokala ordningsföreskrifter reglerar när hundar ska vara kopplade.

I de lokala ordningsföreskrifterna i Sävsjö kommun står det att hundar ska vara kopplade på

 • allmän bladplats,
 • lekplats,
 • i parker och planteringar,
 • allmän begravningsplats,
 • försäljningsplats medan torghandel pågår,
 • anlagda motionsspår.

Tikar som löper ska vara kopplade på offentliga platser inom hela kommunen.

Hundbad

Hundar får inte bada på allmänna badplatser under maj till september. Hundar får däremot bada året runt vid Gamla badet vid Eksjöhofgårdssjön.

Hundar i naturen

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Vilka regler som gäller för hundar i naturen bestäms av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Läs mer om vad som gäller på Naturvårdsverkets webbsida om hundar i naturen. Länk till annan webbplats.

ID-märkning

Du som är hundägare ska ID-märka din hund och registrera ägarskapet hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det oftast möjligt men för att undvika risker måste platsen väljas med omsorg. Det ska alltid göras en bedömning utifrån markförhållanden, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa. Det är viktigt att du har fastighetsägaren tillstånd om du själv inte äger marken där nedgrävningen tänkt ske.

Tänk på detta vid nedgrävning av häst:

 • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste vattentäkt ska vara minst 100 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Gravens botten ska ligga på betryggande avstånd från grundvattenytan.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och så snart som möjligt efter att djuret har dött.
 • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.
 • Hästen får inte ha haft någon smittsam sjukdom.

För att få gräva ned din häst krävs att myndighetsförvaltningen godkänner platsen. Normalt besöker myndighetsförvaltningen platsen för att se om den är lämplig. För handläggning tars en avgift ut enligt gällande taxa.

Nedgrävning av sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur, till exempel hund, katt eller marsvin, får grävas ner på den egna fastigheten. Du måste dock se till att det inte förekommer någon risk att omgivningen påverkas, som till exempel din grannes vattenbrunn. Äger du inte fastigheten du bor på måste du ha tillåtelse från fastighetsägaren.