Lyssna på sidan Lyssna

Undersökningar och vaccination

Regelbundna samtal och hälsokontroller

Alla barn och ungdomar erbjuds regelbundna hälsosamtal och hälsokontroller under skoltiden. Inga undersökningar är obligatoriska utan det är ett erbjudande för att följa era barns utveckling.

I förskoleklassen

Då träffar skolsköterskan alla elever tillsammans med vårdnadshavare. Ni får ett formulär om hälsouppgifter att fylla i hemma som sedan lämnas till sköterskan innan mötet. Då kollas längd, vikt, syn och hörsel. Vi pratar om skolsituationen, fritid, kost och rörelse.

År 2

Undersökning av längd, vikt och syn. Vi samtalar också om skolan, trivsel och kamratrelationer. Där behöver ni som föräldrar inte vara med.

År 4

Eleven själv fyller i ett formulär "Min hälsa" i skolan. Det har vi som underlag när vi träffas på ett hälsosamtal dit även ni som vårdnadshavare är välkomna. Vi kollar dessutom längd, vikt, syn och ryggen.

År 5

Pubertetssamtal med flickor.

År 6

Pubertetssamtal med pojkar. Tillväxtkontroll, längd, vikt och rygg.

År 8

Eleven själv fyller i ett formulär "Min hälsa" som vi sedan har som underlag på ett hälsosamtal. Vi kollar dessutom längd, vikt, syn och ryggen.

År 1 i gymnasiet

Eleven själv fyller i ett formulär "Min hälsa" som vi sedan har som underlag på ett hälsosamtal. Vi kollar dessutom längd, vikt, syn och ryggen.

Vaccinationer i skolan

  • År 2: Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, dos två.
  • År 5-6: Flickor erbjuds vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancer med 2 doser. Första dosen ges vårterminen årskurs 5 och andra dosen ges höstterminen årskurs 6.
  • År 9: Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta dos 5 (gäller för barn födda från år 2002 och framåt).

Om ditt barn vill att någon vuxen är med, kontakta din skolsköterska för bokning av tid. Information om vaccinationen och en samtyckesblankett skickas hem för påskrift av vårdnadshavare och denna ska sedan returneras till skolan innan vaccinationstillfället.

Förebyggande arbete

Vi arbetar med bland annat tobakskontrakt år 6 - år 1 i gymnasiet, ANTD, sex och samlevnadsundervisning med mera.
Vi arbetar också förebyggande med ett material som heter HASP:

H älsa
A rbetsmiljö
S jälvkänsla
P restation

Kontakt

Utvecklingschef, samt verksamhetschef elevhälsan

Jane Wågman
0382-152 80

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.