Lyssna på sidan Lyssna

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever med en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål. Grundsärskolan är anpassad efter varje elevs förutsättningar och omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Grundsärskolan 1-9 är förlagd på Hägneskolan.

En rättighet

För att ha rätt att läsa efter grundsärskolans kursplan görs en utredning av eleven. I utredningen ingår fyra bedömningar, pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social.

Utbildning

Utbildning i grundsärskolan ska ge eleven kunskap, värden och social gemenskap. Den ska bidra till elevens personliga utveckling och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Betyg och omdöme

Elev som läser efter grundsärskolans kursplan har rätt till betyg från och med år sex om eleven själv eller dennes vårdnadshavare begär det. Elev som läser inriktning mot ämnesområden får studieomdöme efter år nio.

Kontakt

Hägneskolan

Rönnbärsvägen 2
576 33 Sävsjö
0382-153 45

Skolsköterska

0382-153 49
Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar

Skolkurator

0382-153 39
Måndagar, tisdagar och onsdagar

Skoladministratör

0382-155 67
Måndagar och onsdagar

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.