Lyssna på sidan Lyssna

Handläggningstider

Rättsregel

Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera dig som sökande om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Sävsjö kommun har som ambition att så långt som möjligt förkorta handläggningstiden för att upprätthålla en god servicenivå gentemot krögare och andra sökande. Samtliga ansökningar och anmälningar kan göras med hjälp av självservicetjänster på kommunens webbplats eller tar du kontakt . Detta underlättar registrering av ärendet och påskyndar handläggningen.

Ansökan kan också ske på särskild blankett som du får av socialförvaltningen.

Hur lång tid som går från att ansökan skickas in till att beslut fattas beror till stor del på det underlag som sökande presenterar. Handläggningen startar först när prövningsavgiften är betald. Kompletta och korrekta uppgifter underlättar remisshantering och handläggning i övrigt.

Det vanligaste skälet till att en ansökan tar lång tid att behandla är att den inte är komplett och att uppgifter måste efterfrågas av sökande.

Ambitionen är att handläggningstiden för stadigvarande tillstånd till allmänheten ska var klar inom 6-8 veckor efter att komplett ansökan lämnats in, för övriga typer av tillstånd något kortare handläggningstid. Anledningen till att handläggningstiden kan variera är bland annat att en del beslut tas av nämnd, medan andra fattas med stöd av delegation. Socialnämnden sammanträder en gång i månaden (utom i juli månad). Under sommartid kan därför handläggningstiden vara längre.

En ansökan om tillfälligt tillstånd ska skickas in i god tid före evenemanget för att hinna behandlas. För att undvika svåra situationer då en sökande som är en del i ett större arrangemang får avslag på sin ansökan och måste ersättas av annan restauratör rekommenderas att ansökningar vid större festivaler och likande skickas in senast tre månader före evenemanget.

Kontakt

För besök hos socialförvaltningen, är du välkommen till Villagatan 12 i Sävsjö.

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Mejladress

socialen.soc@savsjo.se

Besöksadress

Villagatan 12
576 36 Sävsjö.

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.