Sävsjö kommunvapen

Skymd sikt

Skymd sikt

Enligt plan- och bygglagen ska tomthörn vid gatukorsningar vara utformade så att trafikanter lätt kan se över buskage och planteringar. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för detta. Inga häckar, buskar, träd, plank, stängsel, upplag eller andra föremål får skymma sikten för trafiken.  Antingen måste du ta bort det som skymmer eller hålla det högst 80 cm högt. Tänk också på att träd, buskar och häckar inte får inkräkta på gångbanans eller körbanans bredd. De får inte heller hänga ned så att trafikmärken skyms eller så att trafiken hindras. Den fria höjden för gångbana ska vara minst 3,0 meter och för körbana minst 4,6 meter.

För dig som har hörntomt gäller att växtligheten inom den så kallade sikttriangeln inte ska vara högre än 80 centimeter över gatuplanet. Detta gäller tio meter åt vardera hållet från gatukorsningen.

Här kan du rapportera om skymd siktKontaktuppgifter till dig?
User information
Senast uppdaterad: 2018-10-02