Sävsjö kommunvapen

Stöd vid kris

Stöd vid kris

I Sävsjö kommun finns en POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande. Den ska vara ett stöd för enskilda eller grupper vid olyckor eller katastrofer och består av många yrkeskategorier från olika samhällsfunktioner men också av frivilliga personer som vill göra en medmänsklig insats.

Människor som drabbas av eller bevittnar en olycka kan vara i behov av stöd och hjälp i större eller mindre omfattning.

POSOM-gruppen kan arbeta på flera sätt. Dels med professionell krishantering och dels med medmänskligt omhändertagande.

Det är Socialstyrelsen som bland annat genom erfarenheterna av Estoniakatastrofen 1994 och diskobranden i Göteborg 1998 uppmärksammade behoven av psykiskt och socialt stöd och gick ut med rekommendationer till kommunerna att tillgodose detta behov.

Initiativ till kontakt med POSOM-gruppen kan tas från flera håll. Exempelvis:

  • Centrala säkerhetsgruppen (Kommunens krisledningsgrupp)
  • Socialchef
  • Jourhavande insatsledare
  • Medlem ur POSOM-Ledningsfunktion

Senast uppdaterad: 2016-08-08