Sävsjö kommunvapen

Information vid kriser och allvarliga och händelser

Information vid kriser och allvarliga och händelser

Om en allvarlig händelse inträffar informerar Sävsjö kommun fortlöpande om vad vi gör och vad som händer. Informationen, beroende på händelsens art, kan lämnas på följande sätt:

 • Radio Jönköping i P4, Trafik och service.
 • Sävsjö kommuns webbplats, vi lägger informationen direkt på förstasidan.
 • Genom informationsblad som delas ut av posten eller sätts upp på anslagstavlor.
 • Informationsmöten.
 • Via en upplysningscentral som inrättas i Kommunalhuset och dit man ringer på ett speciellt telefonnummer.
 • Sävsjö kommuns växel, 0382-15200.
 • Genom att sända ett VMA - viktigt meddelande till allmänheten via radio och/eller TV.
 • Annonsering i olika medier.

Vid en större kris eller en så kallas extraordinär händelse har Sävsjö kommun en speciell krisledningsorganisation. Vid en sådan kris gäller lagen om extraordinära händelser i kommuner och landsting. Kommunstyrelsens ordförande avgör när kommunen övergår i en krisledningsorganisation. Exempel på extraordinära händelser kan vara:

 • Långvarigt elavbrott
 • Större olyckshändelse
 • Utsläpp av farliga kemikalier
 • Epidemisk smitta
 • Långvarigt avbrott i vattenförsörjningen

Senast uppdaterad: 2017-09-28