Sävsjö kommunvapen

Förebyggande brandskydd

Förebyggande brandskydd

Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar och för att undvika olyckor är det viktigt att arbeta förebyggande. Det är den enskilde som är skyldig att förebygga bränder och andra olyckor i sin verksamhet. Ett fungerande och genomtänkt systematiskt brandskyddsarbete är en bra start.

Senast uppdaterad: 2016-02-11