Startsida

Behöver jag betala tillbaka?

Socialnämnden har rätt att återkräva försörjningsstöd under vissa förutsättningar. Det gäller bland annat om det ekonomiska biståndet utgjort ett förskott på en förmån eller ersättning. Ekonomiskt bistånd utöver försörjningsstöd får återkrävas av socialnämnden om det har getts under villkor av återbetalning.
Återkrav gäller dessutom bland annat om det ekonomiska biståndet utgått genom att oriktiga uppgifter lämnats. Information om övriga regler runt återkrav av ekonomiskt bistånd ges av våra socialsekreterare.
Relaterad information

Kontaktinformation

Individ & Familjeomsorg
Socialförvaltningen
Villagatan 10-12
576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-154 60 (reception)
Telefontid: kl 08.30-09.30
Fax: 0382-154 76
socialen.soc@savsjo.se

Informationsmaterial

Blanketter

Relaterade sidor

Externa länkar

Sävsjö kommun | Djurgårdsgatan 1 | 576 80 Sävsjö | 0382-152 00 | kommun@savsjo.se