Startsida

Barn & Utbildning

Livslångt lärande och flexibel barnomsorg

Föräldrars rätt och frihet att välja barnomsorg, liksom att få en barnomsorgsplats när de behöver, ska säkerställas. Verklig valfrihet innebär att det finns alternativ att välja på och det är därför angeläget att stimulera olika profiler och att fler alternativa verksamheter kan växa fram. Alla barn i behov av särskilt stöd ska få detta, oavsett var de bor i kommunen.
Kunskap och bildning gör att människor växer och får bättre möjligheter på arbetsmarknaden.  Alla skolors huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap, goda värderingar, ge demokratisk fostran och lyfta fram föräldrars eget ansvar.
Bra resultat inom skolan är viktigt. Eleverna ska kunna läsa, skriva och räkna redan i de tidiga skolåren och varje rektorsområdes måluppfyllelse, resultat och metoder noggrant följas upp.

Klicka på bilden så kommer du till läsårstider 2012-2014

Relaterad information

Kontaktinformation

Barn-och Utbildningsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Barn-och utbildningschef
Tord du Rietz
Telefon: 0382-152 73

Assistent
Els-Mari Eriksson
Telefon: 0382-152 74

Informationsmaterial

Blanketter

Relaterade sidor

Sävsjö kommun | Djurgårdsgatan 1 | 576 80 Sävsjö | 0382-152 00 | kommun@savsjo.se