Sävsjö kommunvapen

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Den 1 oktober 1998 ändrades reglerna i Föräldrabalken för vårdnad, boende och umgänge. Ändringarna innebär en mycket klar markering att barnens bästa alltid ska komma i första hand. I samband med en separation/skilsmässa ska alla inblandade; föräldrar, socialtjänst och domstolar fatta beslut utifrån barnets bästa.

Lagändringen ger föräldrar möjlighet att gemensamt avtala om vårdnad, boende och umgänge under förutsättning att de är överens. Avtalet ska godkännas av socialnämnden. Är föräldrarna oeniga avgör fortfarande domstol dessa frågor.

Vill du ha hjälp med att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge kan du vända dig till Höglandets familjerätt.

Senast uppdaterad: 2017-03-07