Sävsjö kommunvapen

KOMET-kommunikationsmetod

KOMET-kommunikationsmetod

KOMET - ett föräldrautbildningsprogram

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det.

KOMET är en utbildning för dig som vill hantera ditt barns bråk och trots mer framgångsrikt

Utbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3 och 11 år. Vi erbjuder också en grupp för föräldrar med tonårsbarn (12-18 år)

Hur går det till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Föräldern får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Totalt träffas gruppen åtta gånger. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och ideér för hur man ska bemöta sitt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Forskningen om KOMET

Den här sortens föräldraträning har fått mycket goda resultat i utländska utvärderingar. Kometmetoden utvärderades i en försöksverksamhet i Stockholms stad under våren 2003. Reultaten visar på en minskning av bråk- och trotsbeteenden med mellan 35 och 50 procent hos dem som fått utbildningen.

Kometutbildningens innehåll

Vid varje träff får föräldrarna lära sig en ny färdighet som man sedan får öva på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma ges även ett skriftligt material. När gruppen träffas igen så går man gemensamt igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.

Rubriker för träffarna 3-11 år

Träff 1: Samvaro och uppmärksamhet
Träff 2: Förberedelser och uppmaningar
Träff 3: Beröm
Träff 4: Ormen
Träff 4: Välja strider
Träff 6: Regler
Träff 7: Nödbroms
Träff 8: Problemlösning och tillsyn

12-18 år

Träff 1: Samvaro
Träff 2: Samvaro
Träff 3: Kommunikation
Träff 4: Problemlösning
Träff 4: Kommunikation
Träff 6: Kommunikation
Träff 7: Kontrakt
Träff 8: Avslutande träff

Under hösten kommer vi också att erbjuda föräldrautbildningen ABC-Alla Barn i Centrum.

Är du intresserad av att gå Komet-utbildningen så hör av dig till

Helen Flink  
0382-15620
helen.flink@savsjo.se

Senast uppdaterad: 2017-09-20