Sävsjö kommunvapen

Samverkanskoordinator

Samverkanskoordinator

Socialförvaltningen har sedan 160801 en ny funktion som heter Samverkanskoordinator. Samverkanskoordinatorn arbetar bland annat med att hjälpa kommuninvånare eller personal från olika myndigheter att komma i kontakt med rätt verksamhet/enhet/ansvarig person inom Socialtjänsten.

Samverkanskoordinatorn ska även samordna rehabiliteringsinsatser för kommuninvånare med rehabiliteringsbehov samt att samverka med andra aktörer (tillexempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och andra förvaltningar inom Sävsjö kommun).

I tjänsten ingår även uppdraget att ta initiativ till förbättringar inom samverkansområdet. Arbetet bedrivs i projektform och kommer pågå till december 2019.

Senast uppdaterad: 2017-03-07